Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Temmuz 2011 Perşembe

8. Sınıflar SBS Sonuçları Açıklandı


8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) Sonuçlarına İlişkin Açıklama yaptı
Ortaöğretime geçiş sistemi 2011 yılı 8. sınıf seviye belirleme sınav sonuçları ve ortaöğretim yerleştirme puan bilgilerini açıkladı.
Sonuçlar için Tıklayınız

2010 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-1.Yerleştirme Tavan Taban Puanları Listesi için tıklayınız
2011 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Tercih ve Yerleştirme Takvimi için tıklayınız.
Basın Bülteni
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi çerçevesinde, ilköğretim okulları 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı, seviye belirleme sınavları, 4 Haziran 2011 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir.
"Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi" hükümleri doğrultusunda önceden belirlenen takvime uygun olarak, 8. sınıf öğrencilerinin SBS sonuçları ve daha önceki yıllarda girmiş oldukları SBS sonuçları ve yılsonu başarı puanlarının birleştirilmesi ile oluşan Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ilan edilmeye hazır hale getirilmiştir.
Bu sınavlarda öğrencilerimize, yıl boyunca eğitim-öğretim sürecinde elde ettikleri kazanımların seviyesini ve bu kazanımların günlük hayatta kullanılması becerisine dönüştürülmesini ölçmek için akademisyenlerden oluşan komisyonlar nezaretinde geliştirilen, özel test soruları yöneltilmiştir.
Bu sorular sınav sonrası akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulları tarafından incelenmiştir. İncelemeler; bilimsel doğruluk, ölçme tekniğine uygunluk, dil anlatımı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda yapılmıştır. Bu kapsamda incelemeyi yapan kurul ve komisyonlar tarafından iptali gerektiren herhangi bir soru tespit edilmemiştir.
Bilindiği gibi Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin iki önemli bileşeninden biri de Yılsonu Başarı Puanlarıdır (YBP). YBP'ler öğrencilerimizin, e- Okul sistemine işlenmiş olan, eğitim öğretim yılı içinde gördükleri derslerden aldıkları yazılı sınavlara ait puanlar ile proje ve performans ödevlerinden almış oldukları puanlara dayalı olarak hesaplanmaktadır.
Bu yıl ilköğretim 8. sınıfı tamamlayarak, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına devam edecek olan öğrencilerimiz OYP'ye göre yerleştirileceklerdir.
Bu nedenle, OYP; öğrencilerin genel başarı sıraları ve yüzdelik dilimlerini gösterir şekilde açıklanacaktır. Öğrenci ve velilerimizin okul tercihlerini sıralarken bu durumu göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.
OYP'ye göre yapılacak tercih ve yerleştirme işlemlerinde, geçmiş yıllara göre bazı farklı uygulamalar söz konusu olduğundan, yöneticilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimize rehberlik eden diğer ilgililerin, http://oges.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanan tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu özenle ve dikkatle okumaları gerekmektedir. Özellikle, Tercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin özenle ve dikkatle yapılması gerekli görülmektedir.
Geçen yıl uygulanmaya başlanan yedek liste uygulanmasında yeni bir düzenleme ile okulların yedek kayıt listesinde yer alacak öğrenci sayısı artırılmış ve bir öğrencinin birden fazla okulun yedek listesinde yer almasına imkân sağlanmıştır.
Buna göre;
Öğrenci velisi tarafından yerleştirme işlemleri için tercihler 08–20 Temmuz 2011 tarihleri arasında en fazla 12 (on iki) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak elektronik ortamda yapılacaktır.
Elektronik ortamda tercih yapamayan veliler, tercih ve yerleştirme e-kılavuzunda yer alan "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu"nu doldurup imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecekler.
Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Bu durumda okul müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.
Okulların kayıt kabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden öncelik sırasına ve bir önceki yıl okul taban puanlarına dikkat edilerek yapılmalıdır.
Yerleştirme İşlemleri:
OYP'si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.
Yerleştirme işlemleri için öğrenciler 12 (on iki) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.
Yerleştirme işlemi yapılarak öğrencilerin asil ya da mülakat hakkı kazandıkları tercihleri belirlendikten sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır. Yedek yerleştirme sonucunda öğrenciler birden fazla tercihine yedek olabilirler. Yedek yerleştirme yapılacak okulların kontenjan sayıları, asil kontenjan sayısının 8 katı alınarak belirlenecektir.
Yerleştirme işlemi tamamlandığında bazı öğrenciler hem asil hem yedek olarak, bazı öğrenciler sadece asil olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asil ya da yedek olamayabilir.
Yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin "Sınav Sonuç Belgesi"nde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna asil olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul/okullar var ise yedek okullar ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler https://e­okul.meb.gov.tr adresindeki "Veli Bilgilendirme Sistemi"nden sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen İnternet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekmektedir.
OYP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Asil kayıtlar:
Yerleştirme sonuçları açıklanınca tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrenci, 01–05 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar asil olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir.
Asil listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 01–05 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
1. Yedek kayıt;
Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 06 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren boş kalan kontenjanlar ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 08–12 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yaptıracaklardır.
2. Yedek kayıt;
Birinci yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kalan kontenjanlar 13 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 15–19 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.
3. Yedek kayıt;
İkinci yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar 20 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 22–26 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.
4. Yedek kayıt;
Üçüncü yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar 27 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 05–09 Eylül 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.
Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği hâlde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabileceklerdir.
Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, verilen kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybederler. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşer.
Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
8. sınıf SBS ve OYP sonuçları 7 Temmuz 2011 tarihi itibariyle www.meb.gov.tr adresinde ve e-Okul veli bilgilendirme sayfalarında yayımlanmaya başlanacaktır.
Bu gün açıklanan OYP'ler öğrencilerimizin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında girmiş oldukları SBS ve bu yıllarda okullarında gösterdikleri başarının tümünü yansıtmaktadır.
Seviye belirleme sınavları adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin yıl içerisinde derslerden elde ettikleri kazanımların değerlendirilmesine yönelik sınavlardır. Herhangi bir sıralama özelliği taşımadığından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da SBS sonuçları ile ilgili sıralama yapılmayacaktır.
Bu nedenle son üç yılda yapılan sınav ve okul başarılarına göre ilk 10 sırayı alan öğrencilerimiz ile sayısal veriler ekte belirtilmiştir.
Bakanlık olarak bu öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, veli ve öğrencilerimizin her türlü soruları için Alo Eğitim hattına 7 gün 24 saat (444 83 83) başvurabileceklerini belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder