Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

11 Haziran 2011 Cumartesi

Rehberlik ve Eğitim


REHBERLİĞİN ÖĞRETİMLE İLİŞKİSİ
Rehberliğin Öğretimle Farkları:1. Görev ve Rol Ayrılığı Boyutu :
2. Bireysel Yardım : Rehberlik bireylere veriliyor, öğretim ise gruplara veriliyor. Fakat bir öğretim kurumunda rehberlik hizmeti iyi bir şekilde ulaştırılıyorsa, o okulda rehberlik bireyselleştirilmiştir.
3. Gönüllülük Boyutu : Rehberlik hizmetinden gönüllü olarak yararlanılır. Öğretim ise zorunludur. Bireylere grup rehberliği verilecekse gönüllülük yarı bir şekilde uygulanır. Öğretimde duygusal destek fazla değildir. Rehberlikte duygusal destek vardır. Kişinin özel dünyasına yöneliş, öğretim, anlatma ve aktarma vardır. Rehberliğin amacı ile öğretimin amacı farklıdır.

Rehberliği Gerekli Kılan Etmenler
1. Toplumsal Nedenli 2. Düşünsel Nedenli 3. Bilimsel Nedenli

 Rehberliğin Somut Olarak Devreye Girmesi
a. Meslek Seçiminin Zorlaşması (Teknolojik, endüstrileşme, uzmanlaşma, karmaşık toplum)
Endüstrileşme ve kentleşme ordusunun oluşması farklılıkların artmasına neden olur.
*1908 yılında Frank Parsons adındaki birey ilk mesleki büroyu kuruyor. Rehberliğin babası sayılıyor. Şu işlemleri yapıyor: Bireylere meslekleri tanıtma, mesleklerle ilgili gerektirdiği ilgi ve yetenek ortaya koyuluyor ve eşleştirme yapıyor.
Rehberlikte belirlenen özellik kavramının temeli olan yaklaşımı ortaya koyuyor.

b. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınması zorluğu;
Temel eğitim zorunlu oluyor. Temel eğitime katılan bireylerin farklı kültürlerden geldiği söz konusudur. Bu noktada farklı seviyeler olduğundan, bunları belli gruplara ayırmak söz konusudur. Öğrenciler yeteneklerine göre gruplandırılmıştır. Programlar heterojen gruplar için yetersiz kalmış, homojen grupların aynı programlardan yararlanmasını getirmiştir. 

İlerici Eğitim Anlayışının Benimsenmesi1966 yılına kadar Dewey tarafından ortaya atılan bu anlayış konumdan hız alan değil, öğrenciden hız alan eğitim anlayışıdır. Öğrenciden hız alan anlayışı onaylar. Öğrencinin duygusu, düşünce ve değerleri ile birlikte alınıp bütün oluşturmasıdır. Rehberlik, demokrasi içinde gerçekleşmiştir. Demokraside seçme hakkı vardır. Öğrencinin mesleğini seçmesi, istediği dersi seçmesi özgürlüktür. Eğer eğitimimizi iyi yaparsak, sosyal statümüz de yükselebilir. İyi eğilimli kişiler toplumda iyi bir yerde olmuşlardır. Bireylerin kendilerini daha iyi yere getirebilmesi için kendisine açık olan fırsatları değerlendirebilmesi gerekir.

Eğitimli bireyin duygusal yönüne verilen değerin giderek artması. Öğretmenler, öğrenciyi genellikle zihinsel süreçler olan bir şey olarak görüyor. Halbuki bireylerin sadece zihinsel yönüne ağırlık verilmesi, Gestalt akımına ters düşüyor. Her hangi bir parça bütünüyle beraber alındığında değer kazanır. Davranış değiştirirken en önemli şey bireyin duygusal yönden motive olması gerekir. 

Psikometrik Gelişmeler. 1870 yılında Leibzigr17;de ilk psikoloji laboratuarı kuruldu. Bireyler arasındaki farklar, kas gücü, duyu keskinliği gibi şeylerle değerlendirilmektedir. Fransar17;da 1905 yılına kadar bireysel zeka farkları, farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerekliliği duyuldu. (Zekanın ölçülmesinde)

Akıl Sağlığına Verilen Önemin Artması. Ruh sağlığı, beden sağlığı gibi ele alındı. Hastalıkların düzeltilmesi yönünde çalışmalara başlanıldı. Ruh sağılığına verilen önem, rehberliğin gelişimiyle paralel biçimde gelişme izledi. 

Gençlik Alt Kültürünün Oluşması. Gençler bir araya gelerek süregelen toplumsal değer ve kurallara karşı tutum ve davranışları içeren bir alt kültür oluştururlar. Gençler kendi sorunlarını yazarken toplumun içinde bulunduğu dinamizmi içselleştirmek zorundadır. Giyim tarzlarında, konuşmalarda, davranışları ve benzeri çok farklıdır. Anlaşılmaya karşı istekleri vardır. Eğitim, bireylerin farklı gelişim süreçleri içinde olduğunu pekiştiren bir süreçtir. Okulun yarattığı sorunlar. Disiplin kuralları, sınavlar, öğretmenin demokratik olmayan tutumları.

Gelişimsel görevler. Gelişimsel görevlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere rehberlik çalışmaları hazırlanmıştır. Bireylerin çeşitli gelişimsel evrelerden geçmesi söz konusudur. Bu evrelerde, evrensel düzeyde bireyin, ihtiyaçları bir evreden diğerine göre değişir. Her dönemde gerçekleşmesi gereken gelişimsel görevler vardır. 

Serbest zaman sorunu. Erken yaşta bireyler serbest zamanlarını nasıl değerlendireceklerini öğrenirse, bu, ileri yaşlarda yararlı olur. Nihai amaç, kendini gerçekleştirmesini gerçekleştirmelidir. 
Öğretmen müfredatı yürütmek ile meşgul, rehber ise bireyin ihtiyacına göre program hazırlar.


Tüm KPSS Rehberlik Ders Notlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder