Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

11 Haziran 2011 Cumartesi

Rehberlik - Genel Bilgi


Rehberlik : Her bireyin güçlü, zayıf yönleri vardır. Kendini gerçekleştirme sürecinde, kişinin güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya yardım etmektir. Bireyin temel ihtiyaçları karşılanmazsa, kısa dönemde eğitimden fayda sağlamayacaktır. Uzun vadede ise istenilen kapasiteyi gösteremeyecek ve davranış bozukluğu görülecektir. Genellikle öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ulaşım, barınma, spor aktiviteleri, beslenme, sağlık v.b. olarak öğrencilere bilgi aktarımı yoluyla ya da uygulama yoluyla onlara rehberlik ederek yardım etmektir.

Psikolojik Danışma : Bireylerin gizil güçlerini güçlendirme, yetenek ve ilgilerine uygun meslek seçme ve kişilik geliştirme gibi konularda öğrencilere yardım etmektir. Psikolojik danışma, bireysel ve grup danışma diye ikiye ayrılır.

Meathewson'un tanımı : Rehberlik, gizil güçlerini ve niteliklerini anlaması ve bunları, toplumsal gerekliliklerle sınıflama ve fırsatlarla daha etkili biçimde ilişkilerini kurması, toplumsal ve moral değerlerle uyum içinde yaşaması için bireye, eğitim ve yorumlama yolu ile yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır.
Glanzin Tanımı : Rehberlik; sorunları çözmesi ve içinde yaşadığı toplumun özgür ve uyumlu bir üyesi olabilmesi için bireye yardımcı olacak deneyimler kazandırma programıdır.
Shertzer ve Stone Tanımı : Rehberlik; bireye kendisini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir. Verilen bu tanımlardan bazı ortak amaçların olduğu görülmektedir. Bunlar şöyledir:
Bireyin kendini tanıması,
1. Çevresinde kendine açık olan fırsatları öğrenmesi,
2. Gizil güçlerini geliştirmesi,
3. Çevresine uyum sağlaması.

REHBERLİKLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Rehberlik Bir Süreçtir : Rehberlik gelişimsel bir yaklaşımdır. İhtiyaçların doyurulması gerekir. Bireylerin farklı gelişimsel dönemlerle ve ailevi ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılandığı bir süreçtir.

Rehberlik Yardım Sürecidir : Yardım; nasihat, akıl vermek, eleştiri, ikna etmek değildir. Bireyin kendini tanımasına ve seçenekler göstererek yardımcı olmaya çalışırız. Yardım süreci bireye dönüktür.

Empati : Bilişsel ve duyuşsal olarak kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine koymasıdır. Empatiyi yoğun iletişimlerin olduğu yerlerde kullanır. Rehberlik, profesyonel bir bilişsel yardımdır. Sadece seçenekleri göstermektir.

BİR EĞİTİM KURUMUNDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN
YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN 5 SERVİSİN OLMASI GEREKİR
1. Bireyi Tanıma :
Bireyin bizim tarafımızdan tanınması önemli değildir. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olabilecek çalışmaları düzenlemek gerekir. Örnek olarak psikolojik testler, anketler ya da görüşmeler. Testten alınan sonuçlar hakkında konuşmak bireyin tanınmasında 2'ye ayrılır:

a. Bireyi dıştan değerlendirme(gözlem, test) : Dosyaların gizliliği önemlidir,dosya profesyonel meslek elemanlarında olmalıdır,kendisine ve başkasına zarar verebilecekse gizlilik kalkmalıdır.

b. Öz Değerlendirme Araçları : Bireyin kendisini algıladığı biçimde belirtmesi ve bizimde bundan yararlanarak tanımamız gerekir.(Görüşme, Psikolojik Danışma)

Bilgi Verme : Öğrenciyi, ulaşabileceği olanaklardan haberdar etmek(yeni öğrenme yaşantıları sunmak). Bireylere gruplar halinde ulaşılıyor. Daha çok grup rehberliği yapılıyor. Güncel ve doğru bilgi verilmelidir. Verimli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.

2. Psikolojik Danışma : Bireye kendisi ve çevresi hakkında elde ettiği bilgileri özümleyip kesin ve gerçekçi kararlar vermesi için yardımcı olmaktır. Bireylerin iç görü kazanmasını sağlar.

3. Yerleştirme : Bir üst kuruma, bir özel programa, ders dışı etkinliklere, okulda bireylerin ilgi yeteneklerine uygun eğitici kollara katılmasını, sürekli ya da part-time iş bulmak...

4. İzleme : Bireyin öğrendiklerine ilişkin stratejiler hakkında geri bildirim sağlar ve önemli bir servistir.
 

BİR ÖĞRENCİ BU HİZMETLERDEN YARARLANDIYSA ŞU SONUÇLARI BERABERİNDE GETİRİR 
1. Kendi yetenek ve ilgilerini, eğitim olanaklarını, meslekleri ve içinde yaşadığı beklentileri ele alır.
2. Öz yapısından gelen doğal ve toplumsal çevrenin etkileri sonucu ortaya çıkan sorunlarını görür ve bunları çözümler.
3. Başkaları ile iyi ilişki kurmayı öğrenir. Çünkü bireyleri anlamak için gerekli çözüm yollarını öğrenmiştir.
4. Serbest zamanlarını doğru şekilde kullanmayı öğrenecektir.
5. Kendini gerçekleştirmeyi öğreniyor. Bu nihai amacıdır.


Tüm KPSS Rehberlik Ders Notlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder