Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

10 Haziran 2011 Cuma

Avogadro Sayısı


AVOGADRO HİPOTEZİ

Günlük hayatta bir insandan beklemediğimiz bir davranış şeklini görürsek; hemen yargılamadan önce o kişinin bu davranışı hangi ortamda ve hangi şartlar altında gösterdiğini iyice anlamalıyız. Yoksa o kişi hakkında yapacağımız yargılar yanlış olabilir.

Kimyada da işler böyledir. Bir maddenin, bir madde karşısında, ya da bir olay karşısında nasıl davrandığına bakarken; bulunduğu ortam ve şartlar nasıldır bunu iyi anlamamız gerekir.


Kimyada çokça kullanılan üç tane koşul vardır.
 

* Aynı koşullar ( AK )

"Basınç ve sıcaklık sabit"

* Normal Koşullar ( NK ya da NŞA )

"Sıcaklık = 0 0C =273 K ve Basınç = 1 atm = 760 mm-Hg


* Oda koşulları ( OK )

"Sıcaklık = 25 0C = 298 K ve Basınç = 1 atm = 760 mm-Hg"

Bu durumun farkına ilk önce AVOGADRO varmış ve kendi hipotezini ileri sürmüştür.

"Aynı koşullarda bütün gazların eşit mollerinin hacimleri de eşittir."

Mol ile ilgili hesaplara geçmeden önce konuda kullanılan terimleri önce tanımlayalım.

n = mol sayısı (mol)

m = kütle (gram, g)

MA = bir molün kütlesi (g / mol)V = hacim

22,4 L = NK'da 1 molün hacmi


V = hacim

24,5 L = OK''da 1 molün hacmi


N = tanecik sayısı ( atom, molekül, iyon elektron.....)

N0 = NA = Avogadro sayısı =
6,02.1023


E Yukarıdaki formüllerden daha ziyade oran ve orantı yöntemiyle soruları çözmeye çalışacağız. Çünki formülleri akılda tutmak biraz zor.

MOL İLE İLGİLİ

* BAZI GRAFİKLER

* KÜTLEDEN HESAPLAMA

* HACİMDEN HESAPLAMA

* TANECİK SAYISINDAN HESAPLAMA

* TEPKİME KATSAYILARINDAN FAYDALANARAK HESAPLAMA

* BASİT FORMÜL & MOLEKÜL FORMÜLÜ

* MOL İLE PROBLEM ÇÖZME


ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a.k.b.)

Atomlar çok küçük tanecikler olduğundan tek bir atomu tartmak, kütlesini bu yolla bulmak mümkün değildir. Bu nedenle ilim adamları atom kütlelerini karşılaştırmayı ve uygun yöntemlerle kütlelerini bulmayı başarmışlardır. Bu işi yaparken bir atomu başlangıç olarak seçmişler. Diğer atomları bu kontrol atomu ile kıyaslayarak, bütün atomlar arasında değişik oransal büyüklükler bulmuşlar.
İlk önce kontrol atomu olarak, H atomunu seçmişler. Hidrojen atomunun kütlesi 1 BİRİM kabul edilmiş ve diğer atomlar bununla kıyaslanmış. Bu durumda kütle olarak
1 C atomu = 12 tane H atomu
1 O atomu = 16 tane H atomu
1 Mg atomu = 24 tane H atomu
gibi eşitlikler bulunmuştur.
Yeni elementler bulundukça bu oranlarda sapmalar görülmüş. Bilim adamları bu durumu düzeltmek için kontrol atomunu değiştirmişler ve H yerine O = 16 kullanılmış ve en son olarak da 12C izotopu kullanmışlar.
Karbon 12 (12C) izotopunun 1 atomunun kütlesi 12,000 kabul edilmiş. Diğer elementlerin kütleleri 12C izotopuna bağlı olarak belirlenmiş ve bu kütlelere BAĞIL ATOM KÜTLELERİ denir.
ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a.k.b.)
12C izotopunun 1 tane atomunun kütlesinin �sine 1 atomik kütle birimi (a.k.b.) denir.
En hafif element olan hidrojenin 1 atomunun kütlesi, 12C izotopunun 1 atomunun kütlesinin �sine eşit kabul edilmiştir.
Öyleyse;
1 tane C = 12 a.k.b.
1 tane C = 12 H = 12 a.k.b.
1 tane O = 16 a.k.b. = 16 H
1 tane H = 1 a.k.b.
olarak tespit edilmiştir.
E Avogadro sayısı kadar taneciğe 1 MOL denir.
Avogadro sayısı =
6,02.1023 tane = N0 =NA
12C izotopunun atomlarından oluşmuş 12,00 gram karbon atomunda Avogadro sayısı kadar atom vardır.
Öyleyse;
1 tane C = 12 a.k.b.
1 tane C = 12 H = 12 a.k.b.
1 tane O = 16 a.k.b. = 16 H
1 tane H = 1 a.k.b.
olarak tespit edilmiştir.
E Avogadro sayısı kadar taneciğe 1 MOL denir.
Avogadro sayısı =
6,02.1023 tane = N0 =NA
12C izotopunun atomlarından oluşmuş 12,00 gram karbon atomunda Avogadro sayısı kadar atom vardır.


Benzer Yazılar2 yorum: