Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Mayıs 2011 Çarşamba

KPSS Soru-Cevap: İslamiyet Öncesi


1-Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? -Asya Hun devleti

2-Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir? -Teoman

3-Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? -Mete

4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? - kavimler göçü

5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? - Göktürk

6-Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri

7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II.Göktürk (Kutluk)

8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi

9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? -Göktanrı dini

10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar
11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti

12-Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti

13-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? -Avarlar

14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -kurultay

15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy

16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? –Yuğ

TÜRK DESTANLARI

*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı

*Göktürkler- Ergenekon Destanı 

*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı

*Kırgızlar-Manas Destanı

17-Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18-Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir? -Asya Hun hükümdarı Mete Han

19-İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir? -Ordu Millet

20-Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir? -Hilal (Bozkurt, Turan, Sahte ricat) Taktiği

21-Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir? -Çin TÜRK

İSLAM TARİHİ

22-Türkler İslamiyet’i hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?) -Talas Savaşı

23-Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? -Karahanlılar

TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip

*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)

*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

24-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25-Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir? -Hunlar

26-Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir? -Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? –Pasinler

28-Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir? -Malazgirt Meydan Muharebesi

29-Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir? -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir? -Siyasetname

31-Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir? -Katvan Savaşı

32-Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi? -Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)

33-Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi? -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

34-Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir? -Subaşı

35-İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? -Çaka Bey- Çaka beyliği

36-Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir? -Süleyman Şah

37-Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Miryakefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır. -I.Alaaddin Keykubat

39-Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir? -Kösedağ savaşı

40-Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir? -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir? -Karesioğulları

42-Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir? -Dulkadiroğulları

43-Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? -Lonca teşkilatı

44-Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir? -Ahilik teşkilatı

45-Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır? -Babür Hükümdarı Babür Şah

46-Kimin Adına yaptırılmıştır? -Karısı Mümtaz Mahal Adına

47-Hangi ülkede bulunmaktadır? -Hindistan (Agra şehri)

48-Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir? - Muhakemetü’l Lügatey 


BENZER KONULAR
İslamiyet'ten Önceki Türk Tarihi Kavramları Sözlüğü
KPSS Soru-Cevap: Osmanlı Devleti Dönemi
KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi
KPSS Soru-Cevap: Temel Yurttaşlık Bilgisi

Benzer Yazılar3 yorum:

  1. süper bunlar teşekkürler

    YanıtlaSil
  2. bu notlar indirilmiyormu kpss coğrafya haritalı ve tarih

    YanıtlaSil
  3. Orta ogretimdeki nodmal okul sinavlari icin de bire bir... Gercekten oldukca gerekli ve guzel. Umarim sinavlarda ise yarar!

    YanıtlaSil