Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

9 Nisan 2011 Cumartesi

Ben Öğrencilerim ve İnternet - Genel Bilgiler


İnternet güvenliği okul çağındaki bütün öğrenciler için önemli bir durumdur. Güvenlik konu ve öncelikleri birbirlerine benzese de, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında farklılıklar göstermektedir. Öğrencilere çocukluk çağlarından başlayarak olabildiğince İnternet’i güvenli kullanmak ve İnternet’in olası zararlarından kaçınmak konusunda bilgiler verilmeli, bu konularda eğitilmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin İnternet ortamlarında kullanabilecekleri veya karşı karşıya gelebilecekleri ortam ve durumlarda İnternet güvenliğinin sağlanmasının nasıl olması gerektiği önemlidir. Bu ortam ve durumlardan bazıları; 
 • The World Wide Web Web sitelerini ziyaret etmek öğrencilerin İnternet başında yaptıkları en yaygın aktivitelerin başında gelir. İnternet erişimini bir bilgisayar veya benzer teknolojik aygıt ile sağlayan pek çok çocuk ve ergenin İnternet’te bulunurken, uygun olmayan veya zararlı materyaller ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. 
 • E-Posta Elektronik posta İnternet üzerinden başkalarına gönderilebilen bir mesajdır. İnternet servis sağlayıcılar tarafından verilen hizmetlerin başında gelir. Dünya üzerindeki birisine anlık bir mektup veya posta kartı göndermekle aynı anlamdadır. Doküman, resim, yazı, müzik ve hatta film dosyaları bile elektronik postalara iliştirilerek gönderilebilir. Elektronik postalar yoluyla bulaşan risklerden bazıları; spam, e-posta yoluyla yapılan saldırılar, e-posta yoluyla birilerinin sistemine aşırı yük bindirerek yapılan bombalamalar, virüsler ile verilen rahatsızlıklar ve uygunsuz içeriklerdir. 
 • Sohbet Sohbet, sanal bir iletişim ortamında, bireylerin birbirleri ile girdikleri diyalogun adıdır. İnsanların eş zamanlı iletişime geçtikleri bir çeşit haberleşme yöntemi olan sohbet, yazılan bir mesajın karşı tarafın monitöründe anlık görünmesi esasına dayanır. Eğer yazılanların, sohbet ortamındaki herkese anında iletilmesinin sağlandığı yerlere, sanal toplantı odaları da denebilir. Sohbet ortamlarındaki esas nokta, katılımcıların kişisel bilgilerini ya kolaylıkla gizleyebilmeleri ya da “fake” (sahte) bilgiler ile kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamasıdır. Dolayısıyla da, bu tür ortamlarda, katılımcılar konuşmalarında kimi zaman günlük hayatta yüz yüze iletişim esnasında söyleyemeyecekleri sözleri kullanabilmekte ve konuşamayacakları sohbet konularına katılabilmektedirler. Bu esnada da, kendilerini zeki, yakışıklı, genç, yaşlı, zengin, eğitimli gibi sıfatlarla kolaylıkla tanıtabilmektedirler.
 • İnternet Kullanımı ve Yararları 
 • İnternet insanlar arasında etkili bir iletişim kurmanın, bilgiye ve eğitsel kaynaklara ulaşmanın en güçlü ve kolay yollarından birisidir. İnternet ve uygulamalarının eğitimde kullanımı çok çeşitli faydalar ve öğrencilerin gelişimlerine büyük katkılar sağlayabilir. Örneğin;
  •       Kaynaklara hızlı erişim öğrencilerde bağımsız/bireysel öğrenme ve araştırma becerileri geliştirir.
  • İnternet bir anlamda en büyük ve devasa oranda öğrenme materyalini bünyesinde barındıran sanal bir kütüphanedir. Sonuç olarak, öğrencilere okul kütüphanelerinde bulabilecekleri miktar ve çeşitliliğin çok daha ötesinde bir kaynak sağlamanın en temel yolu da İnternet olmaktadır. Öğrencilere, resmi veya resmi olmayan web siteleri üzerinden yayınlanmış güncel raporlar, araştırma sonuçları ve bilimsel kaynaklar, müze ve galeri eserleri ve öğrencilerin işlerine yarayabilecek diğer her türlü organizasyon bilgilerini de sunmaktadır. Ortaöğretim seviyesinde, öğrencilerin daha karmaşık araştırma projelerinin altından kolaylıkla kalkmalarına da yardımcı olan temel başvuru kaynağı da olmaktadır. Bunun yanında İnternet eğitimciler için de müfredat geliştirilmesinde kendilerine yardımcı olan, zamandan tasarruf etmelerine olanak tanıyan bir araçtır. Günümüzde öğrenme herhangi bir konu üzerine, o konu ile ilgili veya o konuya yakın bilgilerin en çabuk ve kolay yoldan ulaşılması ile daha hızlı ve etkili gerçekleşmektedir. Bunu yapan yegâne araç da İnternet ve onun sağladığı olanaklar olmaktadır. Bilgiye ulaşılması, yorumlanması ve değerlendirilmesi ile sadece bilgiye ulaşmayı değil, onun da ötesinde bilginin sentez haline getirilmesinde de İnternet’in olanaklarından yararlanılmaktadır. Örneğin sınıf alıştırmaları veya ev ödevlerinde kaynak veya başvuru adresi olarak, farklı web sitelerinin içerdiği farklı bilgilerin bulunması, yorumlanması, analizi ve değerlendirilmesi öğrencilerde bu becerilerin gelişmesini sağlarken, aynı bilgi üzerinde öğrencilerin farklı görüş ve bakış açılarını görmeleri ve değerlendirmelerine de imkân vermiş olur. Daha ileri seviyede ise, İnternet sahip olduğu devasa bilgi yapısı sonucunda, öğrencilerin herhangi bir konu üzerine araştırma yapmaları esnasında, ulaştıkları bilgilerin hangilerinin gerçek/doğru, hangilerinin sahte/yalan ve hangilerinin görüş/düşünce içerdiğini anlayıp ayırt etme becerilerinin de gelişmesine imkân tanır. 
  •       Öğrencilerde iletişim ve işbirliğini geliştirir.
   İnternet öğrencilerin iletişim ve işbirliğini geliştirme kullanılan en güçlü teknolojik gelişmelerden birisidir. Bütün bunlara ek olarak, İnternet bireylerin dil ve anlatım becerilerinin de gelişmesine katkı sağlayan bir araçtır denilebilir. E-posta, sohbet odaları ve tartışma grupları aracılığıyla öğrenciler, yazılı biçimde iletişimin en temel prensipleri ve kuralları üzerinden başkaları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğrenebilmektedirler. Bu da eğitimciye İnternet temelli aktiviteleri, hâlihazırda devam ettikleri müfredat programlarının içine dâhil etmelerine imkân vermektedir. Örneğin, web sitesi yayınlamak öğrencilerin yapmış oldukları ödevleri, çalışmaları veya bireysel yazılarını yayınlamaları için en ideal yöntemlerden biridir. Eğitimcilerin bu yolla hem öğrencilerin çalışmalarını diğer arkadaşları ile paylaşmalarını sağlamaları hem de yeni bir teknolojik gelişmeyi sınıfa getirmelerini sağlamaktadır. 
   Bunun yanında, iş birliği projeleri öğrencilerin dilbilgisi becerilerinin gelişmelerine ciddi katkıda bulunabilir. Öğrenciler işbirliği çerçevesinde, diğer okullardan ve hatta ülkelerden olan akranları ile e-posta yoluyla haberleşerek bu becerilerinin gelişmesini sağlarlar. Ayrıca işbirliği projeleri öğrenciler için anlamlı ve gerçek öğrenme deneyimleri kazanmalarına büyük fayda sağlayabilmektedir. Bu yolla, İnternet aslında kültürlerarası anlayış ve gelişime de önemli katkılarda bulunan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder