Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Kasım 2011 Pazartesi

Öğrencinin Hak ve Sorumlulukları


Haklar
• Düşüncelerini özgürce ifade etme
• Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
• Bireysel farklılıklara saygı gösterilmesi
• Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
• Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
• Okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
• Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
• Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
• Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
• Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
 

Okula Özgü Haklar
Bu bölüm okulun bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak okullar tarafından belirlenecektir.
Örneğin;
• Dönem ortalaması 5 (Beş) olduğunda okul gezilerine ücretsiz katılma
• Özgün eserlerini kamuya sergileme (Konser, sergi, seminer, sempozyum vb.).
 
Sorumluluklar
• Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
• Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
• Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
• Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
• Okul kurallarına uyacağım.
• Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
• Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
• Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.
 
Okula Özgü Sorumluluklar
Bu bölüm okulun bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak okullar tarafından belirlenecektir.
Örneğin;
• Okul bahçesinde bulunan bitkileri ayda bir kez sulayacağım.
• Okulun bilim ve sanat panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunacağım.
• Okulda düzenlenecek eğitim semineri ve toplantılarda gelen konuklara ilgili birimlere ulaşmaları için rehberlik edeceğim.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder