Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Kasım 2011 Pazartesi

Okulun Hak ve Sorumlulukları


Haklar
• Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak
• Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
• Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
 
Okula Özgü Haklar
Bu bölüm okulun bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak okullar tarafından belirlenecektir.
Örneğin:
• Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.
 
Sorumluluklar
• Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.
• Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak.
• Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak.
• Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.
• Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.
• Öğrenciler için iyi bir model olmak.
• Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.
• Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak.
• Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.
• Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.
• Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek.
• Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek.
• Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek çözümler üretmek.
• Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
• Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.
• Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
• Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.
 
Okula Özgü Sorumluluklar
Bu bölüm okulun bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak okullar tarafından belirlenecektir.
Örneğin:
• Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunmak.
• Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlamak ve yürütmek.


Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.

Adı Soyadı                                           Adı Soyadı                                                       Adı Soyadı
Öğrenci                                              Öğrenci Velisi                                                   Okul Müdürü


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder