Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

3 Mayıs 2022 Salı

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022


 …………………………………… LİSESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

10. SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki cümleleri DOĞRU ya da YANLIŞ olarak belirtiniz. (Her cümle 2 puandır.) 10P
 
(    ) Sıfat fiil ‘-ma,-ış, -mek’ ekleriyle türetilip isim görevinde kullanılan sözcükledir.
(    ) Mesnevi aa bb cc şeklinde kafiyelenen, kelime anlamı ikileme olan nazım şeklidir.
(    ) Okuyan ve bakılası sözcükleri isim fiil eki almıştır.
(    ) Yusuf ve Züleyha mesnevisinin yazarı Şeyyad Hamza’dır.
(    ) Millî edebiyat dönemi 1911’de Samipaşazade Sezai’nin çıkardığı Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.

2. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri bulup yazınız. (Her cümle 3 puandır.) 30P
(kafiye, makta, tapşırma, mahlas, mersiye, Ahmet Mithat Efendi, Hoca Dehhani, aliterasyon, makta, ağıt, kavuştak, redif, beyit, hece )
Sagunun Halk edebiyatındaki karşılığı……………Divan edebiyatındaki karşılığı………………….’dır.
Gazelin ilk beytine ………………… , son beytine ………………… denir.
Türkü de her bendin sonunda tekrarlanan bölüme …….……..…….. denir.
Divan edebiyatının bilinen ilk şairi ve kurucusu ………………………….’dir.
İki dizeden oluşan nazım birimine………………. denir.
Divan şairlerinin şiirlerinde genellikle son beyitte takma adlarını kullanmalarına…………denir.
Bir şiiri oluşturan dizelerdeki hece sayısının eşit olması esasına dayanan ölçüye…………denir.
Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla aynı ünsüz harflerin tekrar etmesine…………..denir.
 
3.  Aşağıda verilen bilgilerin hangi esere ait olduğunu belirleyiniz. ( Her madde  2 puandır) 8P
a) Eserin adı mutluluk veren bilgi anlamına gelir:        (   )  Divanu Lugati’t Türk
b) Eser Hakikatlerin Eşiği anlamı gelir:                        (   ) Divan-ı Hikmet
c)Ahmet Yesevi’nin yazdığı eserdir:                             (   ) Atabetü’l Hakayık
d) Türkçenin ilk sözlüğüdür:                                         (   ) Kutadgu Bilig
 
4. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bulup altınız çiziniz. (9P)
Bu şiir Mehmet akif ersoy‘a aittir.
Güneş’in dünya’ya uzaklığı 152.600.000 km’dir.
Durumu onada bildirdi.

5. Aşağıda verilen manilerin türlerini altlarına yazınız. (10Puan)
Kuş kafese girmiyor
Buna aklım ermiyor
Hiç boşuna ah çekme
Annem beni vermiyor
(__________________)
 
Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kar etmez
Zülfin teli bağ bana
 ( _________________)
 
6. Aşağıdaki maddeleri şiire göre cevaplayınız. (6P)
Tûti-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil.
Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil
Nazım Birimi:
Kafiye:
Redif:

7. Aşağıda verilen isim tamlamalarının çeşitlerini yanlarına yazınız. (15P)
Kuş kafesi:
Ayakkabı bağcığı:
Öğretmenin not defteri:
Türk dilinin dönemleri:
Sokağın sesleri:

8. Aşağıdaki koşma nazım türlerini kısaca açıklayınız. (12P)
Güzelleme:                                  
 
Taşlama:


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder