Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Nisan 2022 Cumartesi

Kuran-ı Kerim İslam'ın İnanç Esasları Konu Anlatımı 4. Sınıf 2021 2022


 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. ÜNİTE “İSLÂM’I TANIYALIM” TEMA ÖZETİ

İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI 

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muham­med’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitabın adıdır. Kur’an, insanları huzur ve mutluluğa kavuşturacak emir ve öğüt­leri içerir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik hayatı boyunca Kur’an’ın ayet ve surelerinin bir kısmı Mekke’de, bir kısmı Me­dine’de inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri Peygamberimize 610 yılının Rama­zan Ayı’nda indirilmeye başlanmıştır.

Kur’an Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliği boyunca yir­mi üç yıla yakın bir zamanda, bölüm bölüm ve aşama aşama indirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ın indirilen bölüm­lerini ezberlemiş ve özenle yazdırmıştır. Peygamberimize inen ayetlerin tamamlanmasından sonra surelerin Kur’an’daki yerleri Cebrail’in bildirmesiyle peygamberimiz tarafından belirlenmiştir.

Peygamberimiz hayattayken Kur’an kitap hâline getirilmemişti. Onun ölümünden sonra Hz. Ebu Bekir zamanında, Kur’an ayetleri Peygamberimizin daha önce belirlediği şekliyle toplanarak bir kitap hâline getirilmiştir.

Hz. Osman (r.a) zamanında da Kur’an, yedi adet çoğaltılarak bü­yük şehir merkezlerine gönderildi. Daha sonraki dönemlerde bu ilk örneklere uygun çok sayıda Kur’an nüshası yazıldı. Böylece Kur’an-ı Kerim günümüze kadar değişmeden ulaştı. Kur’an-ı Kerim'in ilk kez kitap hâlini aldığı şekline Mushaf de­nir.

1. Ayet : Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümlelere ayet denir.

Kur’an’da çeşitli uzunluklarda 6666 ayet vardır. Ayetler “durak” adı verilen ve ayet numaralarının yazılı olduğu işaretlerle birbirinden ayrılır. Her ayetin kendi içinde anlam bütünlüğü vardır.

2. Sure: Kur’an’daki ayetlerin oluşturduğu bölümlere sure denir.

Kur’an’da 114 sure vardır. Sureler “besmele” ile birbirinden ayrılır. Tevbe suresi dışında tüm surelerin başında besmele vardır. Surelerin her birinin bir adı vardır. Bunlar çoğu zaman surenin konusuyla ilgili bir kavram ya da isimden alınmıştır.

  • Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fâtiha suresidir.
  • Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresidir.
  • En kısa suresi ise Kevser suresidir.
  • Son suresi Nâs suresidir.

3. Cüz: Cüz, kelime olarak parça, bölüm, kısım anlamına gelir.

Kur’an-ı Kerim’in her yirmi sayfalık bölümüne cüz denir.

Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşur.

Kur’an’da yer alan her bir cüzün kaçıncı cüz olduğu, yirmi say­fada bir işaretle gösterilir.

İslam'ı Tanıyalım Ünitesi Diğer Konular İçin Tıklayınız

Tüm Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ünite Özetleri İçin TıklayınızBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder