Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Ekim 2015 Cumartesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı, Dinleme Metni, 5N1K Etkinliği


KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Ülkemizin en eski ve köklü kuruluşlarından biri de Kandilli Rasathanesidir. İlk olarak 1868 yılında Pera Caddesi'nde Rasathaneiamire adıyla kuruldu. İstanbul Rasathanesi adıyla da biliniyordu.

Yapılan incelemeler sonucunda İcadiye tepesinin rasathane yeri için daha uygun olduğuna karar verildi. Böylece rasathane, 1910 yılında bugünkü yerine taşındı. 

Rasathane, önceleri bir meteoroloji istasyonuydu. 1 Temmuz 1911'den itibaren her gün İstanbul için hava tahmin raporları hazırlanmaya başlandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Daha sonra rasathane, Boğaziçi Üniversitesinin bünyesinde bir enstitü hâline dönüştü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Böylece görev sahası genişledi, organizasyon yapısı yenilendi. Depreme yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Deprem konusunda gözlem, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri tek çatı altında toplandı. Yapılan çalışmalar deprem mühendisliği, jeodezi ve jeofizik eğitimleriyle bütünleştirildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'nin her bölgesinde deprem istasyonları kurmuştur. Bu sayede Türkiye Deprem Şebekesini sürekli geliştirmiştir. Deprem istasyonu sayısı bugün elliye ulaşmıştır. Bu deprem şebekesinden Kandilli Rasathanesine sürekli bilgi gelmektedir. Yurdun neresinde olursa olsun, depremlerin yeri ve büyüklüğü çok kısa bir sürede belirlenmektedir.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Neler Yapar?(1)
• Uluslararası iş birliği çerçevesinde nükleer patlamaları denetler.

İstanbul ve civarında altmışa yakın kuvvetli yer hareketi kayıtçısı çalıştırır.

• Çeşitli eğitimler vererek bilinçli sivil çalışmaların artması na katkıda bulunur. Bu çalışmalardan biri de “ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi”dir.

ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi Nedir?(2)
Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın büyük kısmının yakın çevremizden geldiğidir. ABCD eğitiminin amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamaktır.

Afete hazırlık konusunda, herkes için hazırlanan üç saatlik temel bir bilgilendirme programı vardır. 

ABCD eğitiminin ana başlıkları şunlardır:

• Afet Bilinci

Deprem Tehlikeleri ve Riskleri

• Depremden Önce

• Deprem Sırasında ve Sonrasında

• Sonraki Adımlar

Bu başlıklar etrafında afet bilinci eğitimi verilmektedir.
Benzer Yazılar2 yorum: