Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Ekim 2013 Çarşamba

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Hakkında Bilgi


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen ve Teknoloji
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Yabancı Dil

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde

 • Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak
 • Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecek
 • Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak
 • Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek
 • Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek
 • Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek
 • Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak
 • Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak
 • Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak 

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Yılsonu başarı puanı

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır.
Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır.
Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir.
Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak
Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMENASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

1. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü,
3. Tercih önceliği,
4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi BağlantılarıBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder