Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

15 Temmuz 2013 Pazartesi

OGES 2013 Tercih İşlemleri ve Okulların Başvuru Şartları


TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
*Fen Liselerine,
*Sosyal Bilimler Liselerine,
*Anadolu Liselerine,
*Anadolu Öğretmen Liselerine,
*Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine,
*Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerine,
*Anadolu Sağlık Meslek Liselerine,
*Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerine,
*Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Kız Teknik Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları),
*Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine (Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Programı),
*Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları),
*Ticaret Meslek Liselerine (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu İletişim Meslek Lisesi, Adalet Meslek Lisesi Programları),
*Anadolu İmamHatip Liselerine,

* Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar.
2013–2014 eğitim-öğretim yılı için ortaöğretime yerleştirme puanına (OYP) göre öğrenci yerleştirilecek olup sonuçlar aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır.
Sınavla öğrenci alan okul türlerine, OYP’si 201 ve üzeri olan öğrenciler tercih yapabilecektir. OYP’ si 201’in altında olan öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri OYP’si 201 ve üstü ise kayıtkabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya http://aio.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 19 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Yurt dışından sınava giren öğrenciler; eokul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek2’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 19 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile GSM(cep) telefon numarasını yazacaktır.
Okul müdürlüklerinin, işlemlerini usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır.
Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda (2013 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Sistemi Tercih ve Yerleştirme eKılavuzunda) belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1.2.1. Genel Başvuru Şartları

a) 2012–2013 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfta öğrenim görmüş olmak,
b) Başvuru yapılacak okulun kayıtkabul şartlarını taşımak,
c) Evli olmamak,
ç) 201 ve üzerinde Ortaöğretime Yerleştirme Puanına sahip olmak.

1.2.2. Özel Başvuru Şartları

A-Resmî Fen Liseleri, Resmî Sosyal Bilimler Liseleri, Resmî Anadolu Liseleri,
Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

B-Resmi ve Özel Anadolu Öğretmen Liseleri
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 6, 7 ve 8’inci sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

C-Özel Fen Liseleri, Özel Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Lisesi Programı Uygulayan Özel Liseler
Bu okullarda genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

D-Merkezî Sistem Sınavı ile Öğrenci Alan Tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
Merkezî Sistem sınavı ile öğrenci alan tüm resmi ve özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; genel başvuru şartlarının yanında, öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranır.
Raylı sistemler teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerin istihdam edilirken “TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği”ne göre sağlık yönünden A-1 grubunda olmaları ve psikoteknik muayeneden geçmeleri gerekir.

Bu kılavuzda sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarına yerleştirilen öğrencilerin, kayıt haklarını kaybetmemeleri için sınav sonuçlarının ilanından sonra sağlık kuruluşlarından gerekli sağlık raporunu almaları önerilir.

1-Denizcilikle ilgili meslek alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin,
a) Genel başvuru şartlarının yanında “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması.
b) Öğrencilerin sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olduğunun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “gemi adamları sağlık raporu” ile belgelendirilmesi,
(Mülâkat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanların kesin kayıtları yapılmaz.)
c) Erkek öğrencilerin 140,5 santimetre, kız öğrencilerin 144,5 santimetreden kısa olmaması,
ç) Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması
şartları aranır.
Ayrıca; Denizcilik alanını tercih eden kız öğrenciler 11’inci sınıftan itibaren “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”, “Gemi Yönetimi”, “Su Ürünleri Üretimi” dallarında; Gemi Yapımı alanını tercih eden kız öğrenciler ise 11’inci sınıftan itibaren ”Gemi Ressamlığı” dalında öğrenim göreceklerdir.

2-Eğlence hizmetleri alanı, gazetecilik alanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile yiyecek-içecek hizmetleri alanını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin:
a) Genel başvuru şartlarının yanında sağlığı ve fiziki durumunun sınavına gireceği alanın özelliği dikkate alınarak; turizm eğitimine; eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında ve iletişim sektöründe görev yapmaya uygun olması,
b) Mülâkat sınavına girmesi ve başarılı olması
şartları aranır.

3-Ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı, grafik ve fotoğraf alanı, radyo televizyon alanı, seramik ve cam teknolojisi alanı, sanat ve tasarım alanı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı protokollü okulların ilgili alanlarını tercih edebilmek ve kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin:
Genel başvuru şartlarının yanında sağlığı ve fiziki durumunun sınavına gireceği alanın özelliği dikkate alınarak; özel yetenek sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranır.

4-Resmi ve Özel Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Sağlığının girmek istediği mesleğin öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olduğunu hekim raporu ile belgelendirmesi (Öğrenciler; Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 112’nci maddesi esaslarına göre oluşturulan Kayıt-Kabul Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilir. Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine ve yürütülmesine elverişli olmayan öğrencilerin kaydı yapılmaz veya sağlık kurulu raporu almaları için en yakın ikinci basamak yataklı tedavi kurumuna yönlendirilir.)
şartları aranır.

E-Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu imamhatip liselerinin genel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

TERCİH İŞLEMLERİ
a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında en fazla 10 (on) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre yapılacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (21 Temmuz 2013 saat 17:00’ye kadar).
Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan öğrenciler hariç, “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu” ve “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.
b) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.
c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme ekılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.
ç) Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.
d) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.
e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler, bir önceki yıl okul taban puanlarına ve öncelik sırasına dikkat edilerek yapılmalıdır.
f) Özel yetenek, mülakat/ mülakat ve beden yeterliliği ile özel yetenek sınavı sonucuna göre veya sağlık nedeniyle kaydı yapılamayan öğrenciler tekrar tercih başvuru yapamayacaklarından tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

g) Okulların kayıtkabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) KONTENJAN VE TERCİH LİSTELERİ

2013 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Tercih Başvuruları için tıklayınız...

2013 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Tercih Listeleri için tıklayınız...

2013 SBS Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder