Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

16 Haziran 2013 Pazar

Tarih Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınav Soruları 9. Sınıf


2013 yılı Haziran dönemi Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav Soruları 9. Sınıf Tarih Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları 
1)       Kadeş Savaşı, kaç tarihinde, kimler arasında, niçin olmuştur? Bu savaşın sonucunun tarihteki en önemli özelliğini yazınız.
2)       Miken Medeniyeti nerede kuruldu? Kimler kurdu? Ünlü eserlerini yazınız.
3)       Karlukların tarihteki önemini yazınız.
4)       Kadiks Savaşı kaç tarihinde kimler arasında olmuştur? Önemi nedir?
5)       Uygurlar hangi devletin Türkleşmesini sağladı? Nerede kuruldu? Kimlerle birlikte hangi devlete son verdiler?
6)       Yezid zamanında meydana gelen en önemli olay nedir? Nedenini ve en önemli sonucunu yazınız
7)       Danişmentlilerin önemi nedir? 1. Kılıçarslan ile niçin savaşmışlardır? Danişmentlilere kimler son vermiştir?
8)       Hittin Savaşı kimler arasında oldu? Sonucunu yazınız
9)       Sultan Baybars kimdir? Kimlerle nerede savaşmıştır? Nedenini yazınız?
10)     Kösedağ Savaşı kimler arasında oldu? Savaşın sebep ve sonuçlarını yazınız?
Cevap Anahtarı
1)       a-1296- Hititlilerle Mısırlılar arasında oldu.
b-Her iki tarafın Suriye hakimiyetini istemesi sonucu savaş çıktı.
c- Bu savaş sonrasında tarihte ilk yazılı antlaşma imzalandı.
2) a-Mora’da kuruldu.
b- Yunanistan’daki Akalar kurdu.
c- Kuyu ve Kubbeli Mezarları 
3)       İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. / Göktürk Devleti’ni yıktı. Gelecekteki KarahanDevleti2nin temelini attı. / Talas Savaşı’nın kazanılmasına sebep oldu. 
4)       Tarık bin Zyad ile Vizigotlar arasında oldu. b. 711 yılında c. İspanya fethedildi.
5)       Moğol. B. Orhun- Selenga- c. Basmil, Karluk ve Uygur d. Göktürk.
6)       Kerbela Olayı. B. Irak Yezid’i tanımaz. Hz. Hüseyin’i tanıması ve Kufe’ye davet etmesi.
c. İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının çıkması; Hanefi, Şafii, Hambeli ve Maliki olarak…
7) a. Anadolu’nun fethinde ve İslamlaşması’nda rol oyması.
b. Danişment Gazi’nin Malatya’yı alması.
C. 2. Kılıçarslan.
8) a. Eyyubiler ( Salahaddin Eyyubi) ve Haçlılar arasında.
b. Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü ve Suriye’nin büyük bir kısmını aldı.
9) a. Memluk Sultanıdır.
b. Moğollarla- Ayn Calut ve Elbistan’da savaşmıştır.
c. Anadolu Selçuklularını kurtarmak için.
10)     a.Moğollar ( Baycı Noyan) ile Anadolu Selçıklu Devleti (2. Gıyaseddin Keyhüsrev) arasında oldu.
b. Sebep: Moğolları’ın Erzurum’u alıp, halkı öldürmesi.
c. Sonuç: Gıyaseddin her yıl vergi verecek, Moğolar Erzincan, Sivas ve Kayseri’yi aldı.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder