Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

20 Mayıs 2013 Pazartesi

Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım 4. Sınıf Ders Notu


HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım

Hz. Muhammed Miladi 20 nisan 571 yılında Mekke'de pazartesi gecesi dünyaya geldi. Peygamberimizin dünyaya geldiği Mekke şehri o dönemin önemli merkezlerindendi. Farklı inanışlara sahip insanlar yaşardı. Yaşayanların çoğunluğu ağaç ve taşlardan yapılmış putlara taparlardı. Hristiyanlık ve Yahudiliğe inananlar da bulunmaktaydı.

Mekke hem ticaret açısından hem de dini inanışlar açısından büyük önem taşıyordu. Değişik bölge ve şehirlerde yaşayan insanlar alış veriş ve ziyaret amacıyla buraya gelirlerdi. Mekke'nin dini önemi Kabe'den kaynaklanıyordu. Bu dönemde Kabe'nin içinde 360’tan fazla put vardı. insanlar Kabe'yi putların konulduğu bir yer haline getirmişlerdi. Ayrıca her evde de bir put bulunur, aile bireyleri ona tapardı. Puta tapma Mekke'de yaygın bir haldeydi. Bunun yaygınlaşmasında insanların cahil olmalarının önemli bir etkisi vardı. Çünkü Mekke halkının okuma yazma oranı çok düşüktü. Okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Halk büyük bir cehalet içindeydi. Cahilliklerinden dolayı iyiyi, kötüyü ayırt edemiyordu.

Halkın bir bölümü konargöçer, bir bölümü de yerleşik olarak yaşardı. Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla,yerleşik olanlar da çoğunlukla ticaretle uğraşırlardı. Ticarette insanlar hile yapıyor, birbirilerini aldatıyordu. Güçlü olanlar zor kullanarak güçsüzlerin mallarını ellerinden alıyordu.Yağmacılık ve kapkaç, hayatın bir parçası olmuştu.İçmek ve kumar oynamak yaygınlaşmıştı.

Mekke'de yaşamak çok zordu. Çünkü insan yaşamına saygı yoktu. Zayıf olanlar haklı da olsalar haklarını alamazlardı. Kan davası çok yaygındı. Hemen hemen her kabile birbiriyle kavga halindeydi. Hangi kabile daha güçlü ise onun sözü geçerliydi. Kadınların hiçbir değeri yoktu. Bir eşya gibi alınıp satılırlardı. Kız çocuğu olarak dünyaya gelmek büyük bir suç ve talihsizlikti. Kız çocuğunun doğumu utanç verici bir olay olarak kabul edilirdi. Bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman o çocuğun ailesi utanır, kötü bir şey yapmış gibi üzüntü duyardı. Bu utançtan kurtulmak için ya onları diri diri toprağa gömerek öldürürler, ya da kimsenin göremeyeceği bir yerde yaşamını sürdürmesini sağlarlardı. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed böyle bir çevrede dünyaya geldi.

Tüm 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar2 yorum: