Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Şubat 2013 Çarşamba

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları ve Cevapları


7. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI

1-Aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
A)Çay –Fındık           
B)Mısır- Bakır   
C)Taş kömürü- Çay   
D)Tütün –Taş Kömürü

2-Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

3-İç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi    
B)Sivas ve çevresi     
C)Haymana platosu  
D)Tuz gölü çevresi

4-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

5-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

6-Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı deniz savaşı   
B)Mohaç savaşı 
C)Preveze deniz savaşı  
D)Çaldıran savaşı

7-Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar  
B)Karlofça  
C)Zitvatoruk   
D)Pasarofça

8-Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
A)İngiltere   
B)Fransa   
C)Almanya   
D)İtalya

9-Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa                     
B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa                  
D)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10 -İçki yasağı koydu
     -Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
     -Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
     -Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
A)II.Murat    
B)II.Osman      
C)III.Selim      
D)IV.MuratCEVAP ANAHTARI:
1)C   2)B   3)D   4)A   5)A   6)C   7)C  8)D  9)A    10)D


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder