Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

4 Eylül 2012 Salı

İstanbul İli Veli Oryantasyon Programı (VOP) 10-14 Eylül 2012


Veli Oryantasyon Programı İstanbul 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

VOP TANITIMI
PROGRAMIN ADI: Veli Oryantasyon Programı (VOP)
PROGRAMIN KONUSU: 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında İstanbul ili ilkokullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerinin okula uyumlarının sağlanması.
PROGRAMIN HEDEFİ: İçinde bulunduğu çağla yarışan ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye için özellikle genç nüfusumuzu iyi eğitmemiz gerekmektedir. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilkokul dönemi oluşturmaktadır. İlkokuldaki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar bilgili ve ilgili velilere de ihtiyaç vardır. Derslerdeki müfredat değişimine paralel olarak velilerin de bu değişikliklerle ilgili eğitim almaları kaçınılmaz olmuştur. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Günümüzde, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli (anne – baba) profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul ili ilkokullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri.
PROGRAMIN AMACI: Eğitim öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan öğrenci velilerine verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak.
PROGRAMIN ÖĞRENME ALANLARI:
1-Velilerin, görevlerini tanıma ve geliştirmeleri,
2-Çocuklarını tanıma,
3-Eğitim ve öğretim kavramlarını öğrenme,
4-Okul kültürünü öğrenme ve kazanma,
5-Yeni eğitim sistemi ve müfredatı hakkında bilgi edinme.
YÖNTEM: 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında okul öncesi eğitime ve ilkokul 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerinin 5 gün okullarda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. İlkokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri "okula uyum" eğitimi verirken bu öğrencilerin velileri de VOP Okul Komisyonu tarafından VOP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanmış “Veli Oryantasyon Programı” uygulanacaktır.
EĞİTİM TARİHİ: 10-14 Eylül 2012 (5 gün).
KURUL VE KOMiSYONLAR:
1-VOP İl Koordinasyon Kurulu
2-VOP İlçe Yürütme Komisyonu
3-VOP Okul Uygulama Komisyonu
EĞİTİMCİLER:
1-Okul Müdürü
2-Okul Müdür Yardımcısı
3-Okul Rehber Öğretmeni / Psikolojik Danışmanı
4-Görevlendirilecek, 2.Sınıf Öğretmenleri

VOP DERS İÇERİKLERİ

DERS-1: VOP AÇILIŞ TÖRENİ - OKULUN VE ÇEVRENİN TANITIMI
Sorumlu: OKUL UYGULAMA KOMİSYONU
İl Koordinasyon Kurulunca belirlenecek program uygulanacaktır. Okulun kuruluşu ve tarihî
gelişimi, vizyon, misyon ve stratejik plan, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik ve coğrafi çevresi, okulun tüm birimlerinin tanıtılması, okulda kullanılan teknoloji, okulun personel durumu, okulun sosyal ve sportif faaliyetleri, okulda kurulan komisyonlar, vb. bilgiler verilecektir.
DERS-2: 4+4+4 SİSTEMİNİN TANITIMI VE 1. SINIF MÜFREDATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ
Eğitim Sistemindeki bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?
Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?
1.Sınıf müfredatındaki yenilikler nelerdir? Sorularının cevapları detaylı bir şekilde verilecektir.
DERS-3: OKUL FOBİSİ
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
Okul fobisinin tanımı, nedenleri, belirtileri, tetikleyen durumları, okul fobisi olan çocukların anne babalarına öneriler, uzmana başvurulması gereken durumlar yer almaktadır.
DERS-4: UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
Kekemelik, altını ıslatma ve kirletme, parmak emme, tırnak yeme, yalan söyleme, saldırganlık, uyku problemi, hırsızlık-çalma, saç çekme-kıl yolma, ayrılma kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konularda bilgiler verilmiştir.
DERS-5: AİLE İLİŞKİLERİNİN ÇOCUĞA YANSIMASI
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
Ailenin tanımı, anne-baba ilişkileri, tartışma, sağlıklı tartışma kuralları, anne-baba kavgaları, boşanma ve etkileri, kardeş kıskançlığı ve geçimsizliği, aile büyüklerinin etkisi konularında bilgiler yer almaktadır.
DERS-6: İSTİSMAR VE İHMAL
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
Ekonomik, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve çocuk ihmali hakkında bilgiler verilmiştir.
DERS-7 ÖĞRENCİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
7 yaş çocuğunun; fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyal-duygusal ve dil gelişimi ele alınmıştır.
DERS-8: İLKYARDIM, SAĞLIK, ÖZBAKIM VE HİJYEN
Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ
1.Sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik ilkyardım, sağlık, hijyen ve özbakım konuları hakkında bilgiler verilmiştir.
DERS-9: OKUL AKADEMİK TAKVİMİ – OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE
VELİLİK GÖREVLERİ
Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ
Okul aile birliğinin kuruluş nedeni, görev ve yetkileri, üyeliği, organları, gelirleri, denetimi, örnek tahminî bütçesi ile öğrenci velisi, öğrenci veli zorunluluğu, öğrenci velisinin hakları ve sorumlulukları, okul-aile işbirliği, veli toplantıları, veli-okul yönetimi görüşmeleri, veli- öğretmen görüşme saatleri, veli-okul ziyaretleri, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi görüşmeleri, okul zaman çizelgesi, okulun akademik çalışma takvimi ve okul hiyerarşisi konularında bilgiler verilmiştir.
DERS-10: ÇALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VE
SERTİFİKA TÖRENİ
Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ
Verimli ders çalışma teknikleri, amaçları belirleme, planlı çalışma, zamanı etkin kullanma, çalışma ortamının seçimi, çalışma ortamının özellikleri, kaynaklardan yararlanma, tekrar yapma ve verimli ders çalışmayı engelleyen tuzaklar konularında bilgiler verilmiştir. (Katılımcı öğrenci velileri için sertifika töreni düzenlenecektir
DERS-11: İLKOKUL MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA
VELİLERİN ROLÜ
Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ
Müfredatın gelişimi, hedefi, toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve kültürel temeller, müfredat programın öğeleri, içeriği, değerlendirme ve ortak temel becerilere yer verilmiştir.
DERS-12: İLKOKUL MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA
VELİLERİN ROLÜ
Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ
Eğitim-öğretimde öğrenci velilerinin sorumlulukları, performans ödevi, proje ve ürün dosyası oluşturulmasındaki rolleri anlatılmıştır.
DERS-13: İLETİŞİM
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI
İletişim, kişiler arası iletişim, çocuğu dinleme, kendimizi ifade etme yolları, etkili iletişim ve yararları, öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri ve okul çalışanları ile iletişim konularında bilgi verilmiştir.
DERS-14: İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Sorumlu: OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde ağırlıklı olarak birinci sınıf öğrencileri ve velilerini ilgilendiren konular ele alınmıştır.
DERS-15: SERTİFİKA TÖRENİ
Sorumlu: Okul VOP Uygulama Komisyonu
Okul Müdürü imzalı Katılım Belgeleri düzenlenip törenle velilere dağıtılacaktır.
Kaynak:İstanbul.meb.gov.tr
VOP Faaliyet Takvimi, VOP Ders Programı, VOP Ders İçerikleri ve VOP Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız.
Veli Oryantasyon Programı VOP 2011-2012 Anket ve Eğitim Sunuları için tıklayınız.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder