Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Eylül 2012 Çarşamba

4. Sınıf Kendimi Tanıyorum Ünitesi Değerlendirme Testi


4. SINIF KENDİMİ TANIYORUM ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. I. Cumhuriyetin İlanı
   II. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
  III. TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
   A) I – II – III             B) II – III – I                C) I – III – II          D) III – I – II


2. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
   A) Bencil olması                             B) Vatansever olması
   C) İleri görüşlü olması                     D) Çok yönlü olması

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün fiziksel özelliklerindendir
   A) Vatansever olması                  B) Mavi gözleri
   C) Çocukları çok sevmesi           D) Planlı ve düzenli çalışması

4. “Olayları tarih sırasına göre çizelge halinde gösterilmesine …………….. denir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   A) Tarih             B) Zaman           c) Kronoloji                D) Gerçekleşme

5. Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörü erdemleri bize örnek olan bir Türk büyüğü değildir?
   A) Mevlana         B) Yunus Emre            C) Karacaoğlan           D) Macellan

6. I. ileri görüşlü                                II. açık sözlü
  III. başka fikirlere kapalı                 IV. vatansever
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün kişisel özelliklerindendir?
   A) I, II, III              B) I, II, IV                 C) II, III, IV                   D) I, II

7. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
   A) Adımız, soyadımız
   B) Ev adresi
   C) Verildiği tarih
   D) Baba adı

8. Soyağacımızı yazarken aşağıda verilenlerden hangisini yazamayız?
    A) Dedemizin adı                B) Babamızın adı
    C) Amcamızın adı               D) Komşumuzun adı

9.  I. doğum tarihi        II. doğum yeri
      III. meslek adı          IV. telefon no

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri nüfus cüzdanında yer almaz?
A) I, III          B) III, IV              C) I, II              D) II, IV

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
   A) Her insanın parmak izi aynıdır
   B) Parmak izi ile kimlik belirlenmez
   C) Parmak izi bireyin duygusal özelliklerini yansıtır
   D) Her bireyin parmak izi farklıdır

11. Kimlik belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
   A) T.C no               B) Cilt no              C) Seri no    D) Okul no

12. “Ailemizin soyunu gösteren çizelge veya ağaç şeklinde listeye …………… denir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
    A) Listeleme          B) Kronoloji          C) Soy ağacı              D) Rehber

13. Aşağıda verilenlerden hangisi kimlik belgesi yerine geçmez?
   A) Sürücü belgesi              B) Sağlık karnesi
   C) Öğrenci kimlik kartı     D) Nüfus cüzdanı

14. Aşağıda verilenlerden hangisi bireyin sadece kendine ait olan özelliğidir?
   A) Parmak izi              B) Göz rengi       C) Saç rengi                D) Yaş

Cevaplar: 1B, 2A, 3B, 4C, 5D, 6B, 7C, 8D, 9B, 10D, 11D, 12C, 13B, 14D


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder