Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Ağustos 2012 Salı

Kendimi Tanıyorum Ünitesi Ders Notları, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler


BEN KİMİM?

Birey, toplumları oluşturan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri olan fert, insandır.Toplumdaki bireyler birbirlerine benzeyebilir. Ancak her bireyin farklı özelikleri de vardır.İnsanları birbirinden ayıran özellikler söylendiğinde fiziksel özelliklerin yanı sıra duygusal özelliklerin de söylenmesi gerekir.

İnsanların dış görünüşleriyle ilgili olan özelliklere fiziksel özellik denir.
Sevmek, korkmak ve mutlu olmak gibi özelliklerimize duygusal özellik denir.

Farklılıklarımızdan bazıları şunlardır:
Saç ve göz rengi, boy, kilo, parmak izi, … (fiziksel özellik)
Futbol oynamayı sevmek, tiyatrodan hoşlanmak, seyahat etmekten hoşlanmak, müzik dinlemek, bazı hayvanlardan korkmak, bazı yemekleri beğenmemek … (duygusal özellik)
Ortak Özelliklerimiz:
Ortak özelliklerimizin başında her birimizin toplumun üyesi olmamız gelir.Toplumu oluşturan her insana birey denilmektedir.

Bireysel Farklılıklarımız:
Bireyler arasında farklılıklarımız ve ortak özelliklerimiz vardır.İnsanları birbirinden ayıran özelliklere bireysel farklılık diyoruz.

Örneğin; okuduğumuz okullar, boy, kilo, saç ve göz rengi hoşlandıklarımız, korkularımız, beğenmediklerimiz… Hepsi bizi diğer bireylerden ayıran özelliklerimizden olabilir.Parmak izimiz bize özeldir, hiçbir kimseninkine benzemez. Bunlardan bir kısmı ortak özelliğimizde olabilir.

İnsanlar, ortak fiziksel özelliklere sahiptir.Gözümüz, kulağımız, ellerimiz, ayaklarımız ortak fiziksel özelliklerimizdendir.Temel ihtiyaçlar da tüm bireylerin ortak ihtiyaçlarındandır.

Bireysel farklılıklar bireyleri eşsiz ve özel kılar. Toplumdaki bireyler, bireysel farklılıklara saygı duymalıdırlar.

Kimlik Belgesi:
Kim olduğumuz hakkında bilgi veren bizi tanıtan belgedir.Nüfus cüzdanımız, kütüphane giriş belgemiz, pasaport, okul kimlik kartımız birer kimlik belgesidir.Pasaport, yurtdışına çıkarken gerekli olan belgedir. Kimlik belgeleri farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilebilir.En önemli kimlik belgesi nüfus cüzdanıdır.

Nüfus cüzdanı bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu belgelendirir. Her vatandaşın kendisine ait nüfus cüzdanı bulunmaktadır. Ayrıca kimlik belgesi bulundurmamız kanuna göre zorunludur.

Nüfus hizmetlerini ülkemizde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu kurum İç İşleri Bakanlığına bağlıdır. Nüfus Müdürlüğü, doğum, ölüm, evlenme işleri, kayıt düzeltme, nüfus ve aile cüzdanı, evlat edinme gibi hizmetleri gerçekleştirir.

Nüfus cüzdanları cinsiyete göre değişiklik gösterir.Her kesin bir TC kimlik numarası vardır. Resmi işlemlerde kolaylık sağlayan ve karışıklıkları önleyen bu numaraya biz T.C. kimlik numarası diyoruz.

Nüfus Cüzdanında Yer Alan Bilgiler ve Yararları:

Nüfus Cüzdanının Ön Yüzünde:
 • Seri no bulunur.Bu numara kimlikler arasında karışıklığı önlemek için kullanılır. 
 • TC kimlik numarası bulunur.Bu numara vatandaşların devlet ile olan ilişkilerinde karışıklıkları önlemek için kullanılır. 
 • Resmimiz, adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, cinsiyetimiz, uyruğumuz ( yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz), imzamız, kartın son geçerlilik tarihi.
Nüfus Cüzdanının Arka Yüzünde:
 • Anne ve baba adı ile elektronik çip bulunur.
DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Belirli bir nesne, olay veya bireylerin, iç dünyamızda uyandırdığı izlenime duygu diyoruz. Düşünce ise düşünme sonucunda varılan düşünme ürünü olan görüştür. 

Duygular davranışlarımızı ve düşüncelerimiz etkiler. Mutlu olduğumuzda bizi her zaman kızdıran olay ya da davranışlara kızmayız. Gün boyunca farklı durumlar, olaylar ve insanlarla karşılaşırız.Bu yüzden duygu ve düşüncelerimiz de değişir.
Bazı duygu ve düşünce türleri şunlardır:
 • Endişelenmek 
 • Korkmak 
 • Sevinmek 
 • Acımak 
 • Şaşırmak 
 • Mutluluk 
 • Üzüntü 
DUYGU VE DÜŞÜNCELERE SAYGI:

Bireyler toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın gereklerinden biri de “ saygı” dır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler. Diğer insanlar da başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidirler.

Toplumdaki tüm insanlar aynı duyguyu yaşayıp aynı düşüncede olmayabilirler. Duygu ve düşüncelerdeki bu farklılıkları kabullenmek, saygı duymaktır.

Duygu ve düşüncelere saygı için;
 • İnsanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, yargılamamalıdır. 
 • Birisi duygu ve düşüncelerini ifade ederken sonuna kadar dinlemelidir. 
 • İnsanlar duygularını söylerken kendimizi onların yerine koymalıyız. 

İnsanlar bazen sevinir, bazen üzülür; kimi zaman mutlu iken kimi zamanda üzüntülü olurlar. İnsanların çeşitli olaylar, durumlar karşısında iç dünyasında değişik hisler uyanır.

Duygularımız da bizlerin bireysel farklılıklarındandır.

Kimi basketbol oynamaktan, kimisi ip atlamaktan kimisi de futbol oynamaktan hoşlanır. Bazı insanlar yılandan korkarken bazıları korkmayabilir. Bunlarda bizim duygusal özelliğimizin farklılığını gösterir. Her insanın fiziksel özelliklerine, duygu ve düşüncelerine saygı duymamız gerekir.

Duygularımız çoğumuzun yüzüne yansır. Bazen de davranışlarımıza ve düşüncelerimize yansır.

HAYATIMIZ VE AİLEMİZ

Bütün insanlar hayatlarında önemli anlar ve kişiler bulunur. Doğduğunuz günden yürümeye, konuşmaya okula başladığınız ilk günler gibi. Bunlardan bir çoğunu annemiz ve babamızdan öğreniriz.

Kronoloji
Yaşamımızda gerçekleşen olayların tarih sırasına göre sıralanmasına kronolojik sıralama da diyoruz. Kronoloji bir bilim dalıdır. Tarihteki olayların oluş zamanlarını inceler.

Kronolojik sıralama olayları anlatmada bizlere kolaylık sağlar. Sınıflarımızdaki tarih şeridi buna örnektir.Kronoloji bireysel olarak da kullanılır. Örneğin iş başvuruları için hazırladıkları öz geçmiş bu amaca hizmet eder. Öz geçmişlerde doğum tarihi, kişisel bilgiler bitirdiği okullar ve tarih sırasına göre yapılan işler yer alır.

Soy Ağacı

Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya soy ağacı denir. Soy ağacı hazırlanırken mümkün olduğunca bütün akrabalara ulaşılmaya çalışılır. Bu konu ile ilgili “soy bilimi” diye bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Sosyal, kültürel ve dini gelişmelerin açıklanmasında soy ağacından yaralanılır. Soy ağacının yerine şecere de kullanılır.

Onlar da Var

İnsanlardan bazıları doğuştan veya hastalık ya da kaza sonucu herhangi bir organını diğer insanlar gibi kullanamayabilir. Bu şekilde organlarını kullanamayan insanlara engelli insanlar denir.

Ülkemizde on milyona yakın engelli bulunmaktadır. Engellilerin en büyük sorunu sokakların, binaların ya da yolların engelli olmayan insanlara göre yapılmasıdır. Bundan dolayı engelli insanların toplum içerisinde yaşayabilmeleri zordur. Engellilerin rahatlıkla yaşayabilmeleri için kullanabileceği yollar ve kaldırımlar yapılmalıdır.

Engelli insanlarımızı rahatsız eden diğer bir konuda insanların onlar farklı davranmalarıdır. Engelli insanları olduğu gibi kabul etmek ve acıyan gözlerle bakmamak gerekir.Benzer Yazılar7 yorum: