Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Temmuz 2012 Cuma

Uluslar Arası Kuruluşlar KPSS Anayasa Ders Notları


ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
AVRUPA BİRLİĞİ
Brüksel’de 18 Nisan 1951 yılında  6 Avrupa ülkesi (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurmuştur. İlk somut adım.
1957’de Roma’da imzalanan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AB) kurulmuştur. 1958 yürürlüğe irmiştir.
1973’te İngiltere, İrlanda, Danimarka
1981’de Yunanistan
1986’da İspanya, Portekiz
1995’te Avusturya, İsveç, Finlandiya
2004’te Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi üye olmuştur.

Avrupa Birliği Organları
Ø Avrupa Zirvesi
Ø Avrupa Parlamentosu (Birliğin tek demokratik organı)
Ø Avrupa Komisyonu
Ø Bakanlar Konseyi
Ø Adalet Divanı
Avrupa Birliğinin Finansman Kuruluşları
Ø Avrupa Yatırım Bankası
Ø Ab Bütçesi
Ø Avrupa Parasal İşbirliği Fonu
Ø Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
Ø Avrupa Sosyal fonu
Ø Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Ø Avrupa Kalkınma Fonu
* 1 Ocak 1993’te tek pazara geçmiştir.
** 1999’da Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi. Fiili olarak dolaşıma 2002 yılında girdi.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLLERİ
1959 Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.
1963 Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.
1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.
1987 Türkiye, AT’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti.
1996 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturuldu.
1999 Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.
2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.
2004 Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arası işbirliğini sağlamak amacıyla 51 ülke tarafından 24 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York’tadır. Şu an 191 üyesi bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletlerin Amaçları:
1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
2. Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
3. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
4. İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak
Birleşmiş Milletlerin  temel organları
Genel Kurul:
Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
Güvenlik Konseyi:
Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey:
Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür.
Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey'dir.
   Genel Sekreterlik:
 Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI UZMANLIK KURULUŞLAR
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü
FAO: Gıda ve Tarım Örgütü
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
IMF: Uluslar arası Para Fonu
 ILO: Uluslar arası Çalışma Örgütü
WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

 IMF (Uluslar arası Para Fonu)
Ø 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington’dur.
Ø IMF’nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.
Ø IMF’nin para birimi SDR
Ø Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.
DÜNYA BANKASI
Ø 1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.
Ø Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.
NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
Ø 4 Nisan 1949’da Washington’da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.
Ø Kurucuları: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka
Ø Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.
G-8    ÜLKELERİ
Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. G-8 Ülkeleri; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve  Rusya’dır.

Benzer Yazılar1 yorum: