Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

1 Haziran 2012 Cuma

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Ve Çalışmaları Eğitim Programı Uygulama Esasları (Seminer Dönemi)


TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI                          
EK-3
1.      Bakanlıkça uzaktan eğitim uygulaması ile yapılan  Mesleki Gelişim Eğitimi’ne katılacak öğretmenler üç gruba ayrılacaklardır. Gruplar oluşturulurken okulların öğretmen sayıları (okul öncesi ve sınıf öğretmenleri) dikkate alınarak okullar gruplandırılacak, okul bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilecektir. Her grup kendileri için hazırlanmış olan programa göre eğitim ve çalışmalara katılacaklardır.

2.      Birinci ve ikinci grupta eğitime katılanlar uzaktan eğitim programının değerlendirilmesini takip eden haftanın ilk işgününde yapacaklardır. Eğitime üçüncü grupta katılanlar ise Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Değerlendirme Anketi’ni doldurarak değerlendirme yapacaklardır.
3.      Yüz yüze mesleki çalışma/eğitim uygulamaları; konular, öğretmen sayıları, okul veya merkez kapasiteleri dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanacaktır.
4.      Uzaktan eğitim dışında yapılacak uygulamalı eğitim programları için eğitim görevlileri, illerdeki eğitim fakültelerinin akademisyenlerinden, il eğitim denetmenlerinden, formatörlerden, bu konularda eğitim almış yönetici ve öğretmenlerden seçilecektir.
5.      Yüz yüze eğitim ve mesleki çalışma programının uygulanması ve denetimi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluklarında olacaktır.
6.      Uygulamaya yönelik çalışmalarda okul, salon ve katılımcı sayısının çalışmalara uygun olarak planlanmasına dikkat edilecektir.
7.      Uzaktan eğitim programını hukuken geçerli bir mazereti nedeniyle takip edemeyenler ile diğer alan öğretmenleri  Bilgi İşlem Grup Başkanlığının internet sayfasından daha sonra izleyebileceklerdir.
8.      e-konferans Salonların hazırlanmasından, teknik alt yapısından, salon yöneticisi sorumlu olacaktır. Ayrıca her salonda eğitimin düzenli bir şekilde uygulanmasından sorumlu bir il/ilçe şube müdürü olacaktır. Söz konusu il/ilçe şube müdürü eğitim süresince salonda bulunacak, aşağıda ek olarak verilen formu doldurarak eğitim sürecini raporlayacaktır. Şube müdürleri haftalık raporlarını İl Milli Eğitim Müdürlüklerine sunacaklardır. 
9.      Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan “Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi”  ilgi (c ) yönetmelik kapsamında, her hafta için ayrı faaliyet numarası verilerek, mahalli yıllık plana dâhil edilecek, mahalli faaliyet usullerine göre uygulanacak ve katılımcılara “Seminer Belgesi” verilecektir.

EK:
TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİNE İLİŞKİN ŞUBE MÜDÜRÜ RAPORU
İl/İlçe

Salon

Grup

1.         Fiziki mekan ile ilgili görüşler

2.         Teknik donanım ile ilgili görüşler

3.         Katılımcıları ilgi ve motivasyonu ile ilgili görüşler

4.         Katılımcıları seminere devamları ile ilgili görüşler

5.         Eğitime ilişkin genel görüşler

                                                                                                               Tarih

                                                                                                             İsim/Unvan

                                                                                                                İmza
Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder