Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

21 Mayıs 2012 Pazartesi

Bursluluk İşlemleri ve Takvimi PYBS 2012


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı: B.08.0.0GM.0.04.00.00.245.04/12673 21/05/2012
Konu : Burs Hizmetleri
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİNE
İlgi: İlköğretim ve Ortaöğretim KurumlarındaParasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği.
2012 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.
Buna göre;
A-Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri;
1- Merkezi sistem sınavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavı veya mahalli sınav sonucunda parasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir ders yılı parasız yatılı olarak öğrenim gören ve yatılılığı devam eden öğrencilerden; 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularını, 04 Haziran-31 Temmuz 2012 tarihlerinde e-Burs modülü üzerinden parasız yatılı olarak öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne yapacaklardır.
Bu nedenle;
a) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 01 Haziran 2012 tarihine kadar ilgili okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
b) Başvuruda bulunan öğrencinin, başvuru formunun çıktısı alınarak öğrenci velisi ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından imzalanacak ve okul müdürü tarafından tasdik edilerek arşivlenecektir.
c) Başvurusu kabul edilen parasız yatılı öğrencilerin e-Burs modülü üzerinden onay işlemleri;
01-06 Ağustos 2012 tarihlerinde okul müdürlüklerince,
07-10 Ağustos 2012 tarihlerinde ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
13-17 Ağustos 2012 tarihlerinde il millî eğitim müdürlüklerince,
22-31 Ağustos 2012 tarihlerinde Bakanlığımızca yapılacaktır.
d) Bakanlığımızca parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.
2- İlgi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince sınavsız parasız yatılılığa alınan öğrencilerin bursluluğa geçiş hakları olmadığından başvurulan kabul edilmeyecektir.
B- Bursluğun devamı, nakli veya kesilmesi işlemleri;
1- Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilecektir. Bu nedenle, son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin veya ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen öğrencilerin burslulukları, 18-22 Haziran 2012 tarihlerinde e-Burs modülündeki "Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri" bölümünün "durumu" penceresindeki "burslu" ibaresi "mezun" olarak, beklemeli duruma düşenlerin ise "beklemeli" olarak işaretlenip kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir.
2- Ozel okula kayıt veya nakil yaptıran oğrencilerin burslulukları resmi okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren okul mudurluğunce e-Burs modulu uzerinden iptal edilecektir.
3- İlkoğretim kurumlarından burslu olarak mezun olan oğrencilerin kayıt yaptırdıkları ortaoğretim kurumlarına burs nakilleri e-Burs modulu uzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Bu oğrencilerin, e-Burs modulundeki "Oğrenci Okul ve Burs Bilgileri" bolumunun "durumu" penceresindeki "mezun" ibaresi "burslu" olarak değiştirilerek kaydedilecektir.
C- 2012 yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanarak burslu okuma hakkı kazanacak oğrencilerin kayıt işlemleri;
1-2012 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilkoğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarından katılıp burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri oğrencilerin oğrenim gordukleri ilkoğretim okullarınca,
2- İlkoğretim okullarının 8 inci sınıfında sınava girip burslu okumaya hak kazananların bursluluk kayıt işlemleri kayıt yaptırdıkları ortaoğretim kurumlarınca,
3- Ortaoğretim kurumlarının 9, 10 ve 11 inci sınıflarında sınava girip burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri oğrenim gordukleri ortaoğretim kurumlarınca, İlgi Yonetmelik ile 2012 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda belirtilen esaslara gore e-Burs modulu uzerinden burs kayıt onay veya ret işlemleri, oğrenci kayıtlarınınbaşladığı tarihten itibaren 28 Eylul 2012 Cuma gunu mesai bitimine kadar ilkoğretim okulları ve ortaoğretim kurummudurluklerince gercekleştirilecektir.
Buna gore burs kazanan oğrencinin;
a) Bursluluk sınavına giriş icin, ilgi Yonetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgelerini verdiği okulu değiştirmiyor ise okul mudurlukleri oğrencinin bu belgelerini inceleyecek ve belgeleri tamam olanların bursluluğunu onaylayacaktır.
b) Bursluluk sınavına giriş icin ilgi Yonetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen başvuru belgelerini verdiği ve bursluluğu kazandığı okuldan başka bir okula kayıt yaptıracak oğrenci ise, eski okuluna verdiği belgelerin tasdikli birer orneğini yeni kayıt yaptırdığı okuluna verecek ve okul mudurlukleri de bu belgeleri inceleyerek, belgeleri tam veuygun olanların bursluluğunu onaylayacaktır.
c) Oğrencinin ailesinin 2011 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına duşen net miktarı 5.400,00 TL'yi aşan oğrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan oğrencilerin burslulukları onaylanmayarak reddedilecektir.
d) Okul mudurlukleri reddettikleri oğrencilerin red gerekcesini gosteren bir listeyi (mebbis e-Burs modulu onay listesi ekran raporları arasından alınacaktır) 01 Ekim 2012 tarihinde, oğrencilerin ve diğer ilgililerin gorebileceği yer/yerlerde ilan edeceklerdir. İlgi Yonetmeliğin bir butun olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan oğrencilerin kayıt işlemleri ile itirazların kayıt suresi icerisinde yapılması gerekmektedir. Yapılabilecek itirazlar sırası ile okul, ilce, il milli eğitim mudurlukleri ve Bakanlığımızca kayıt suresi icinde değerlendirilecek ve sonuclandırılacaktır. Gerek kayıt işlemleri ve gerekse iş takviminde belirlenen diğer işlemlerin suresi icerisinde yapılmaması durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda gercekleştirilen kayıtlar icin oğrencilerden alınan belgeler ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalarında muhafaza edilmek uzere okul mudurluklerince arşivlenecektir. )
e) e-Burs modülü üzerinde yapılacak onay veya red işlemleri; ilçe millî eğitim müdürlüklerince 01-05 Ekim 2012, il millî eğitim müdürlüklerince ise 08-12 Ekim 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri herhangi bir işlem yapamayacaklardır.
f) İlk defa bursluluk kaydı yapılan; okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımızca bursluluğu onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.
Bursluluktan yararlanacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için kayıtlarda istenen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesi ile iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
2012 yılı bursluluk hizmetlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve ekteki iş takvimine göre yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İş Takvimi Çizelgesi için tıklayınız.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder