Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Mayıs 2012 Cumartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı 2011 2012………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/….. SINIFI 2. DÖNEM 2. FEN ve TEKNOLOJİ SINAVI 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına da “Y” yazınız.(5p)
(   ) Dünya’nın güneş etrafında bir kez dönmesi sonucu yıl oluşur.
(   ) Güneş, Dünya ve Ay’ın etrafında dolanmaz.
(   ) Bitkiler çoğalmayı sağlayan organlarına göre; çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler diye iki grupta incelenir.
(   ) Kökün asıl görevi besin ve su depo etmektir.
(   ) Çiçekli bitkiler tohumlarla çoğalırlar.

B. Aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde doldurunuz.(5p)
1. GRUP

2. GRUP
Bitkilerin yalnızca gündüz gerçekleştirdiği olay
 KÖK
Bitkilerin terleme yapan organı
 YAPRAK
Bitkinin topraktan su alan yapısı
TAÇ YAPRAK
Çiçeğin renkli yaprakları
ÇİÇEK
Çiçekli bitkilerin üreme organı
FOTOSENTEZ

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.(10p)
  1. Solunum, boşaltım ve çoğalma canlıların …………… özelliklerindendir.
  2. Canlılar genel olarak bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve …………………….. canlılar olmak üzere dört grupta toplanır.
  3. Kurbağalar…………… ve ………………..solunumu yaparlar
  4. Yapraklar solunum için gerekli oksijeni genelde alt yüzeyinde bulunan …………………… havadan alırlar.
  5. Canlıları ortak özelliklerine göre ayırma ……………………….. olarak adlandırılır.
  6. Küf mantarından………………..üretilir.
  7. Bir çiçekli bitkinin organları kök, …………………, yaprak ve çiçektir.
  8. Çiçekte renkli ve güzel kokulu bölüm ……. …………………tır.
  9. Tam bir çiçek; taç yaprak, …………….. ……………., erkek organ ve dişi organdan oluşur.
  10. Bitkiler boşaltımlarını terleme ve ……………………….. ile yaparlar.
D. Aşağıdaki test sorularını çözünüz.
1. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde gördüğümüz canlılardan değildir? (5P)
A) Ağaç                                B) Kuş                                   C) Balina                              D) Böcek

2. Aşağıda verilen bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olma durumlarını tabloda işaretleyiniz? (5P)
Lale
Eğrelti otu
Papatya
Menekşe
Kara yosunu
Çiçekli Bitkiler

Çiçeksiz Bitkiler


3. Bitkileri sınıflandırırken aşağıda verilen hangi özelliğine bakmak gerekir? (5P)
A) Kökünün olup olmamasına                                       B) Gövdesinin olup olmamasına   

C) Yaprağının olup olmamasına                   D) Çiçeğinin olup olmamasına
4. Aşağıdaki hayvanları omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırınız. (5Puan)

Arı- yılan- midye- örümcek- fok- timsah
toprak solucanı- çekirge- leylek-  yengeç-

 


Omurgalılar:   …………………………………………………………………………………………………………………………
Omurgasızlar: ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                        

5.  Aşağıdakilerden hangisi gövdenin görevidir? (5P)
A) Gaz alış-veriş                 B) Besin üretimi  C) Su ve besin iletimi                         D) Terleme

6. Bazı bitkiler köklerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz?
 A) Patlıcan                             B) Havuç                                C) karpuz                                 D) Domates

7. Aşağıda hayvanlarla verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5P)
A) Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılırlar.
B) Kurbağalar yavrularını doğurur ve sütle beslerler.
C) Kertenkele, timsah, yılan ve kaplumbağa sürüngenler grubuna girer.
D) Kuşların vücut yüzeyleri tüylerle kaplıdır. Yavruların bakımını yaparlar.

8. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliği değildir? (5P)
A) Memeliler akciğer solunumu yaparlar.      B) Yavrularını doğurur ve sütle beslerler
C)  Vücutları tüylerle örtülüdür.                     D) Memeliler, omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş olanlarıdır.

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi balıklar grubunda düşünülmesine rağmen, memeli olması özelliğiyle bu gruptan ayrılır? (5P)
A) sazan                             B)  alabalık                             C) balina                                    D) hamsi     
        
10.       1. Ay ile Dünya’nın şekli birbirine benzer.
           2. Dünya, Ay’dan büyüktür.
           3. Güneş, Ay’dan büyük, Dünya’dan küçüktür.
   Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? (5P)
A) Yalnız 1                           B) 2 ve 3                                C) 1ve 3                                D) 1ve 2

11. Dünya kendi ekseni çevresinde dönmeseydi ne olurdu? (5P)
A) Dünya’nın bir tarafı hep gece bir tarafı da hep gündüz olurdu.             B) Mevsimler olurdu.
C) Gece ve gündüz süreleri farklı olurdu.                                                   D) Güneş ışınları her tarafa dik gelirdi.

12. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P)
A) Dünya, Güneş’in etrafında dönmektedir,                   B) Güneş, Dünya’nın etrafında dönmektedir.
C) Ay, kendi etrafında dönmektedir.                              D) Ay, Dünya’nın etrafında dönmektedir.

13)Bir yiyeceğin  bozulmasına  neden olan  mantar türü aşağıdakilerden  hangisidir? (5P)
A) Küf mantarı         B) Maya mantarı    C) Kültür mantarı     D) Hastalık yapan mantar

14)Mantarlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? (5P)
A) Besinlerin küflenmesine neden olurlar.
B) Antibiyotik yapımında kullanılırlar.
C) Hamurun kabarmasında rol alırlar.
D) Kendi besinlerini üretirler.

15)Nemli bölgelerde yasayan bitkilerin büyük ve geniş yaprakları vardır. Çölde yasayan kaktüslerin yaprakları ise diken biçimindedir. Kaktüsün yapraklarının bu şekilde olmasınınnedeni aşağıdakilerden hangisidir?(5P)
A)Dış etkenlerden korunmak B) Güneş’ ten zarar görmemek
C)Kum fırtınalarına dayanmak D)Su kaybını önlemek

16)- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?(5P)
A. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırabiliriz.
B. Canlıları sınıflandırmak, onları inceleme kolaylığı sağlar.
C. Tüm canlıları gözlerimizle görebiliriz.
D. Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlarlar.

18)Aşağıda yer alan çiçeğin bölümlerini yazınız(5P)            

çiçeğin yapısını gösteren resim
                                                            


Benzer Yazılar1 yorum: