Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

20 Mayıs 2012 Pazar

2. Sınıf Türkçe Testi, Eylemlerle İlgili Genel Değerlendirme


                                                         HOCANIN KAVUĞU
Bir gün adamın biri Nasrettin Hoca'nın yanına gelmiş. Elin­deki mektubu okumasını istemiş. Hoca mektubu almış. Evirmiş, çevirmiş, mektuptaki yazı Türkçe değilmiş. Bu yüzden mek­tubu okuyamamış.
— Bu yazı okunmuyor, demiş.
Adam şaşırmış:
—Ayıp Hoca, ayıp! Benden utanmıyorsan başındaki ka­vuktan utan, demiş.
Hoca kızmış. Başındaki kavuğu adama uzatmış: 
—Marifet kavuktaysa al kavuğu tak da sen oku bakalım, demiş.

 (İlk 3 soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)

1. Adam hocadan ne istiyor?      
A) Mektup yazdırmak istiyor.        B)Mektup okutmak istiyor.         C)Hocanın kavuğunu istiyor.

2.Hoca mektubu niçin okuyamamış?
A) okuma yazma bilmediği için      B)gözlüğü yanında olmadığı için    C)mektup Türkçe olmadığı için

3.Hoca mektubu okuyamayınca adam nasıl tepki göstermiş?
A)"Benden utanmıyorsan başındaki kavuktan utan." diye...
B)Hocanın kavuğunu takıp mektubu kendi okumuş.
C)Mektubu okutacak başka birini aramış.

4."Kardeşim yemek yiyor." cümlesinde hangi sözcük eylemdir?
A) kardeşim                           B) yemek                               C) yiyor

5.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket bildirmez?
A) duruyor                              B) limon                                  C) gelecek

6."Elindeki paketi güçlükle.............." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
A taşıyordu                             B) vardı                                  C) yürüyordu

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır?
A) Dün akşam erkenden yattım. 
B)Kardeşim kahvaltı ediyor.
C)Az sonra dışarı çıkacağız.

8."Annem kardeşimi uyutuyor." cümlesinde işi yapan kişiyi be­lirten sözcük hangisidir?
A)annem                                B) kardeşimi                           C) uyutuyor

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem önceden yapılmıştır?
A) Bu kitabı babamla dün aldık.
B) Ben de yarın bir kitap alacağım.
C) Kitap okumayı kardeşim de çok seviyor.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket bildirir?
A) televizyon                            B) yaramaz                           C) oturuyorlar

11."Çiçekleri teyzem getirdi." cümlesinde hangi sözcük işi ya­panı göstermektedir?
A) getirdi                                 B) teyzem                            C) çiçekleri

12.Aşağıdakilerden hangisinde eylem şu anda yapılmaktadır?
A) Geliyorum                           B) geldim                             C) geleceğim

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuzdur?
A) Recep dün okula gelmedi.
B) Burası çok kötü kokuyor.
C) Murat bu soruyu yanlış yapmış.

14. "Gidiyorum" eyleminin olumsuzu hangisidir?
A) geliyorum                          B) gitmiyorum                       C) gideceğiz

15. "Koşuyor" eyleminin soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) koşacak mı                        B) koşarlar mı                        C) koşuyor mu


16. "Usta sınıfımızı boyadı." cümlesinde iş bildiren kelime hangisidir?
A) Usta                                  B) Sınıfımızı                           C)Boyadı  
17. "Bayramda müzeyi gezdik." cümlesinde iş bildiren kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bayramda                          B) Gezdik                               C) Müzeyi

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş ve hareket bildiriyor?
A) Sildim                               B) Kapı                                   C) Defter

19. "Yolda birlikte yürüdük." cümlesinde varlığın yaptığı işi bildiren kelime hangisidir?
A) Yolda                                B) Birlikte                                C) Yürüdük

20. "Komşu komşunun külüne ............................" cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?
A) Bakar                               B) Muhtaçtır                             C) Göz koyar

21. "Koltuğa uzandım, sonra uyudum." cümlesinde iş bildiren kaç kelime vardır?
A) 2                                     B) 1                                         C)3

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş bildiren kelime yoktur?
A) Çantamı akşamdan hazırladım. 
B) Bütün ödevlerimi
C) Okula servise giderim,

23."Elbise, giydim, çizdik, yeşil, silgi" kelimelerinden kaç tanesi iş bildirmektedir?
A) 4                                     B) 3                                          C)2

24. Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş ve hareket bildiriyor?
A) Anahtar                            B) Halı                                      C) Üşüdüm

25. "Çocuğu beşiğe yatırdı." cümlesinde hangisi iş bildiriyor?
A) Çocuğu                           B) Beşiğe                                    C) Yatırdı

26. "Elimdeki şekerleri ................................." cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?
A) Kırmızı                            B) Yedim                                     C) Sekiz

27. Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş bildirmez?
A) Bildim                              B) Yürüyor                                  C) Sarı

28. Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor?
A) Yazdım                             B) Sandalye                                 C) Çorap

29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Düşmek" eyleminin tersidir?
A) Kalmak                            B) Uyumak                                   C) Yatmak

30. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Gitmek" eyleminin tersidir?
A) Dönmek                           B) Gelmek                                   C) Uzaklaşmak


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder