Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

10 Nisan 2012 Salı

Yaşadığımız Yerin Yönetimi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:
Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye'de 81 ile bağlı olan toplam 923 ilçe bulunmaktadır.

İL YÖNETİMİ:
İllerde merkezi yönetimin temsilcisi validir. İlçelerde kaymakamdır. Bulundukları yeri devlet adına yönetirler. İl ve ilçelerin sınırları içinde bulunan köylerden hem valiler hem de kaymakamlar sorumludur.

Her bakanlığın il ve ilçelerde müdürlükleri, müdürleri, kamu hizmetlerini yürütecek daire ve kurumları vardır. Merkezde, ilde ve ilçede bulunan bu kamu görevlileri bakan adına çalışırlar. Bakanlığın çıkardığı yasa ve yönetmelikleri uygularlar.

İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.

Bunlar;
Vali,
İl yönetim başkanları,
İl İdare Kurulu'dur.

Vali:
İlde yönetimin başıdır. Aynı zamanda ilde devletin, hükümetin yani bakanlıkların temsilcisidir. Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

❖ İlde yasaları ve hükümet emirlerini uygular.

❖ İl merkezi yönetimi içindeki kuruluşlar arasında iş birliğini sağlar.

İl Yönetim Başkanları: İllerde bakanlıklara bağlı il örgütleri kurulur. Bunlar il müdürlükleri biçimindedir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. Merkezle olan yazışmalarını vali kanalıyla yaparlar.

Bu müdürlüklerden bazıları şunlardır:

  • Milli Eğitim Müdürlüğü,
  • Sağlık Müdürlüğü,
  • Emniyet Müdürlüğü,
  • Tarım İl Müdürlüğü gibi.

İl İdare Kurulu:
İl idare kurulu; yönetsel alanda valiye yardımcı kuruluştur. Danışma niteliğindeki görevleri yerine getirir.

İLÇE YÖNETİMİ:
İlçeler illere bağlı idari birimlerdir. İlçe yönetimin başında kaymakam bulunur. Valiye bağlı olarak görev yapar. Kaymakam, yasalarla kendine verilen görevleri yerine getirir. Kendisine bağlı kuruluşları denetler, bunlar arasında iş birliği sağlar.

Askeri kuruluşlar ve yargı kuruluşları kaymakamın denetimi dışındadır.

Kaymakamın görevlendirilmesi, İç İşleri Bakanlığı ve cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.

Bucak Yönetimi:
Bucak: Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmetler bakımından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen yönetim birimlerine bucak denir.

Bucak müdürleri tarafından yönetilir. İç İşleri Bakanlığı tarafından atanır.

Tüm "Bir Ülke Bir Bayrak" Konu Özetleri İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar9 yorum: