Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Nisan 2012 Cuma

Yaşadığımız Yer Ders Notu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler


3. ÜNİTE: YAŞADIĞIMIZ YER
Yön Bulma
Yön: Bir yerin başka bir yere göre ne tarafta olduğunu söylemeye denir. Yönleri kendi içerisinde iki grupta toplarız. Bunlar;
1.      Ana Yönler: Doğu, Batı, Kuzey ve Güney’dir.
2.      Ara Yönler: Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu ve Güneybatı’dır.

  
Yönümüzü belirlemek için öncelikle Güneş’e bakarız. Ancak Güneş’in olmadığı zamanlarda da yönümüzü çeşitli araç ve yöntemlerle de bulabiliriz.
1.      Pusula: En etkili yön bulma yöntemidir. Pusulanın renkli ucu bize daima Kuzey’i gösterir.
2.      Kutup Yıldızı: Geceleri en parlak yıldız olan Kutup Yıldızı bize daima Kuzey’i gösterir.
3.      Ağaçların ve taşların üzerindeki yosunlarda yön bulmamızı sağlar, çünkü daima Kuzey’i gösterir.
4.      Karıncalar yuvalarını yaparken daima toprağı Kuzey yönünde yığarlar.
Kroki
Bir yerin kuş bakışı olarak yukardan görünümünün küçültülerek ve ölçeksiz olarak bir kağıt üzerine çizilmesine Kroki denir.
okul_kroki
Örnek Okul Krokisi
Hava Durumu
            Her hangi bir yerin sıcaklık, yağış, rüzgar, nem gibi ve hava olaylarının belirtildiği duruma Hava Durumu denir. Havanın sıcaklığını ölçmek için Termometre kullanılır. Hava tahmini yapan kişilere ise Meteorolog ( Hava Tahmin Uzmanı) denir.
            Televizyonlarda her gün hava durumu sunulmaktadır. Ülkemizde hava durumunu inceleyerek bildiren kurum Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’dür.
            Hava durumu sunan kişiler, bunun için bazı sembollerden yararlanırlar. Örneğin;
hava_durumu
Hava Durumu Sembolleri
            Çevremizdeki Unsurlar
            Çevre, bütün canlı varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri doğal ortamlardır.
            Çevrede kendiliğinden var olan unsurlara Doğal Unsurlar denir. Örneğin; ormanlar, dağlar, nehirler, denizler gibi doğal unsurlar doğada kendiliğinden oluşmuşlardır.
            İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmek için doğayı yani çevreyi değiştirerek ortaya çıkan unsurlara ise Beşeri (İnsana Ait) Unsurlar denir. Örneğin; doğal bir unsur olan akarsuların üstüne insanlar köprüler yapmışlardır. Yine barajlar yaparak su ihtiyaçlarını gidermek istemişlerdir. Yine insanlar tarafından yapılan yollar, binalar, camiler, okullar, tarlalarda birer beşeri unsurdur.
            Ülkemizde bulunan birçok doğal ve beşeri unsur turistleri ülkemize çekmekle beraber güzel bir görüntü oluştururlar. Bu nedenle ister doğal unsur olsun ister beşeri unsur çevremizdeki güzellikleri korumak hepimizin görevi olmalıdır.
            Doğal Afetler
            İnsanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, önlemler alınmadığı takdirde mal ve can kayıplarına neden olan doğa olaylarına Doğal Afet denir. Bazı doğal afetler şunlarıdır:
            Sel: Yağan aşırı yağmurlar veya eriyen karlar nedeniyle suyun çevreye zarar vermesidir.
            Erozyon: Toprağın su veya rüzgâr nedeniyle sürüklenerek aşınması olayıdır.
            Çığ: Dağların dik yamaçlarındaki karların koparak harekete geçmesidir.
            Heyelan: Eğimi fazla olan yerlerde özellikle yağışlarla birlikte toprak, taş ve kayaların aşağıya doğru kaymasıdır.
            Deprem: Yer kabuğunun hareket etmesi sonucu oluşan sarsıntılara denir.
Tsunami: Depremden sonra denizlerde oluşan büyük dalgalara denir.
Doğal Afetlerin bazılarının ne zaman olunacağı bilinmediği için engellenemezler. Ancak alınacak önlemlerle birlikte zararları, olumsuzlukları en aza indirilebilir. Örneğin, depremin ne zaman olacağını önceden bilemeyiz. Ancak depremden önce ve deprem anında alınacak önlemlerle can ve mal kaybı en aza indirilebilir.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder