Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

10 Nisan 2012 Salı

Ulusal Egemenlik ve Ulusal Bağımsızlık, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


ULUSAL EGEMENLİK VE ULUSAL BAĞIMSIZLIK:
Ulus, millet demektir. Egemenlik ise devlet yönetme gücüdür. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı güçleri ile silahlı güçlerinin tümüdür. Egemenlik tüm bu güçleri kullanabilme, emretme ve emirlerini yerine getirebilme gücüdür. Egemenlik, bir milletin geleceği ile ilgili son sözü söyleme ve son kararı verebilme yetkisi ve gücüdür.

Ulusal Egemenlik ise devlet yönetme gücünün millete(ulusa) ait olmasıdır. Devleti yönetme yetkisine sahip olanların(devlet yöneticilerinin), bu yetkiyi ulustan almalarıdır. Devleti yönetecek kişilerin, millet tarafından seçilmesi demektir.

Ulusal bağımsızlık; başka devletlerin sömürgesi olmamak, hür yaşamak demektir.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİMİZ:
Bir ülkenin özgür ve bağımsız olduğunu gösteren çeşitli semboller vardır. Bu semboller değerlidir. Devletler için çok önemlidir. Özgür bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmek için onları korumalı ve saygı göstermeliyiz.

Devletimizin bağımsızlık sembolleri şunlardır:
 • Bayrağımız,
 • İstiklal Marşımız,
 • Atatürk ve Anıtkabir,
 • Dilimiz,
 • Cumhurbaşkanlığı Forsu,
 • Başkentimiz,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi,
 • Türk Lirası (Paramız)
 • Anayasamız,
 • Milli Takımlarımız, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız

Bayrağımız
 • Ülkemizin en önemli bağımsızlık sembolüdür. Rengini vatan için can veren şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için çok kutsaldır.
 • Bayrağımızdaki ay bağımsızlığın, yıldız da şehitlerimizin simgesidir.
 • Bayrağımızdaki kırmızı renk eski Türk geleneklerine göre hâkimiyeti anlatır.
 • Beyaz renk güç, ululuk ve adaletin yanında temizliği de ifade eder.
 • Bayrağımızın resmi şekli 29 Mayıs 1936 yılında çıkarılan "Bayrak Kanunu" ile belirlenmiştir.
"Kimlerin Tabutu Bayrağa Sarılır?" Konusu İçin Tıklayınız

İstiklâl Marşımız:
 • İstiklal Marşımız da bayrağımız gibi ulusal egemenlik sembollerindedir. İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif ERSOY'dur.
 • Marşı'mız TBMM tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Törenlerde söylediğimiz şekliyle 1930 yılında Osman Zeki ÜNGÖR tarafından bestelenmiştir.
 • Bayrağa ve İstiklal Marşı'na saygı her Türk'ün milli görevidir.

Atatürk ve Anıtkabir:
Türk milletinin bağımsız ve egemen bir ulus olmasında en büyük pay Atatürk' ündür. Bu nedenle Atatürk ve anıtkabir bağımsızlık sembollerimizdendir.

Cumhurbaşkanlığı Forsu:
Ülkemizin birliğini temsil eden cumhurbaşkanlığı forsu da ulusal egemenlik sembollerimizdendir.

Cumhurbaşkanlığı Forsu; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ikametgâhında, ziyareti süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine çekilir, gece ve gündüz çekili kalır.

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldız; Türklerin tarihte kurduğu devletleri temsil eder.

"Cumhurbaşkanlığı Forsu" ile İlgili Detaylı Bilgi ve Görseller İçin Tıklayınız

Başkentimiz:
Bağımsız her ülkenin bir başkenti vardır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

"Ankara'nın Başkent İlan Edilmesi" ile İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Milli Mücadele sırasında 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, ülkemiz için ulusal egemenlik sembolümüzdür.

Paramız (Türk Lirası):
Ülkelerin bağımsızlık sembollerinden biri de paradır. Paralarda bir takım semboller ve kültürel öğeler bulunur. Paralar bu özellikleriyle ulusal egemenlik sembolü kabul edilir.

Ülkemizin para birimi Türk Lirasıdır.

Dilimiz:
Bağımsız olan her ülke yazışmalarını belli bir dil ile yapar. Ülkemizde resmi dil Türkçe'dir. Bu nedenle Türkçemiz de egemenlik sembollerimizdendir.

Anayasamız:
Uluslar kendi değerlerini barındıran anayasalar yaparlar. Anayasa, milletin ideal yaşam tarzını yansıtır. Bu yönüyle de anayasa bağımsızlığı simgeler. T.C Anayasası milletimizin egemenlik sembollerimizdendir.

Milli Takımlarımız:
Ülkemizin dünya devletleri karşısında temsil eden milli takımlarımız da egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız:
TBMM'nin açıldığı gün olması ve millet egemenliğinin gerçekleşmesi yolunda atılmış en önemli gün olduğu için ulusal egemenlik sembollerimizdendir.

Tüm "Bir Ülke Bir Bayrak" Konu Özetleri İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar17 yorum: