Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Nisan 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı


…………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/…… SINIFI 2. DÖNEM 2. SOSYAL BİLGİLER SINAVI

1.     Temel ihtiyaçlarımızdan beş tanesini yazınız. (10 P)2.     Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 P)
3.      Eğitimle ilgili resmî kurumlardan beş tanesini yazınız. (5 P)


4.     Aşağıdaki STK’ler ile faaliyet alanlarını eşleştiriniz. (5 P)
a. TEMA                      b. AKUT                     c. LÖSEV                     d. Kızılay                       e. MEV
….. Eğitim            ….. Sağlık             ….. Sosyal Yardımlaşma             ….. Doğal Afet             ….. Çevre

5.     Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz. (10 P)
(   ) TEM Otoyolu Bitkilendirme Projesi bir TEMA projesidir.
(   ) Türkiye Aile Planlaması Derneği, doğal afetlerde arama kurtarma yardımı yapar.
(   ) Eğitim Gönüllüleri Vakfı, sağlık konusunda hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
(   ) Nüfus Müdürlüğü, adalet alanındaki bir sivil toplum kuruluşudur.
(  ) Devlet kuruluşları, aynı amaç için çalışan sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyebilir.

6.      Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (10 P)
Vergi alma – Hayrettin Karaca – gönüllülük – Yeşilay – bağış – ÇEKÜL – ast üst – Nasuh Mahruki
  • STK’ler insanların ………………….. esasıyla çalıştığı kuruluşlardır.
  • TEMA’nın kurucusu, “Toprak Dede” lakaplı ……………….…………………… ‘dır.
  • Devlet kurumlarında çalışanlar arasında …………………….…… ilişkisi vardır.
  • …………………………. halkı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan bir kuruluştur.
  • STK’ler gelirlerini …………………….. yoluyla elde ederler.

Tüm çoktan seçmeli sorular 5 puan değerindedir.
7.     STK’lerin temel kuruluş amacı nedir?
a. Devletin tüm ihtiyaçları karşılayamaması                    b. İnsanların ünlü olma hevesi
c. İnsanların birlik ve beraberliğin önemini bilmesi       d. Devletin kurulmasını istemesi

8.     Bir konutun inşaatının gerçekleştirilmesi aşamasında aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi yoktur?
a. Belediye                                                                           b. Köy İşleri Müdürlüğü
c. Tapu Sicil Müdürlüğü                                                     d. İmar Müdürlüğü

9.     TEMA Vakfı, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ile daha çok iş birliği yapar?
a. Millî Savunma Bakanlığı                                                  b. Kültür ve Turizm Bakanlığı
c. Çevre ve Orman Bakanlığı                                             d. Maliye Bakanlığı
  1. “Ülkemizde en fazla nüfuslu bölge F, en az nüfuslu bölge B Bölgesi’dir.” Buna göre F-B bölgeleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?
a. Marmara-Güneydoğu Anadolu                                      b. Akdeniz-İç Anadolu
c. Marmara-Doğu Anadolu                                                d. Ege-Marmara

11. Öğretmen toplumun hangi ihtiyacını karşılar?
a. Beslenme                          b. Güvenlik                            c. Barınma                 d. Eğitim

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel görevidir?
a. Türk vatandaşlarını koruyan yasalar çıkartmak
b. Ülke içinde can ve mal güvenliğimizi korumak
c. Dünyanın karışıklık çıkan bölgelerinde barışı sağlamak
d. Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehditlere karşı korumak

13. Mevlana Müzesi ve Selimiye Camii’nin bulunduğu şehirler sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?
a. Eskişehir-İstanbul                                                                       b. Konya-İstanbul
c. Konya-Edirne                                                                  d. Niğde-Bursa

14. Aşağıdakilerden hangisi yer altı zenginliklerimizdendir?
a. Madenler                           b. Hayvanlar                         c. Ormanlar               d. Tarlalar

15. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji alanında yapılan bir buluş değildir?
a. Bilgisayarın icadı                                                             b. Penisilinin bulunuşu
c. Telefonun icadı                                                               d. Hesap makinesinin icadı

16.Hangi Türk bilim adamı, coğrafya alanındaki buluşlarıyla dünyaca tanınmıştır?
a. İbn-i Sina                           b. Harezmi                            c. Piri Reis                 d. Uluğ Bey

2. dönem 2. yazılı sınav (kaynaştırma-bep)
1. dönem 1. yazılı sınav (kaynaştırma-bep) 
1. dönem 2. yazılı sınav
1. dönem 2. yazılı sınav (kaynaştırma-bep)
1. dönem 3. yazılı sınav
1. dönem 3. yazılı sınav (kaynaştırma-bep)


Benzer Yazılar1 yorum: