Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

8 Nisan 2012 Pazar

5. Sınıf Ondalık Kesirler Konu Değerlendirmesi, Matematik Çalışma Sayfası


ONDALIK KESİRLER ÇALIŞMA SAYFASI

Aşağıdaki ondalık kesirlerin okunuşlarını yazınız.
3,5:
5,6:
13,5:
56,65:
78,84:
19,07:

37,870:
76,591:
30,020:
134,2:
560,001:
958,05:
123,456:

Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız.
Dört tam onda beş:
Sekiz tam yüzde yirmi dokuz:
On dokuz tam yüzde yedi:
Elli yedi tam binde yetmiş:
Dört yüz altmış beş tam binde dört:
İki yüz tam, onda altı:
Bir tam binde bir:
Yüz altmış iki tam yüzde otuz iki:
Yedi yüz kırk iki tam binde dört yüz yetmiş sekiz:
Üç yüz yirmi dokuz tam binde otuz yedi:
Yetmiş sekiz tam yüzde yedi:
Seksen sekiz tam yüzde seksen sekiz:
Beş yüz otuz yedi tam yüzde yetmiş iki:

Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız.
56,001 - 56,072 - 56,701 - 65,780 - 65,7 - 56,10
10,23 - 14,65 - 14,651 - 156,1 - 65,999 - 64,040
101,010 - 110,011 - 111,110 - 111,101 - 101,101 - 101,001
987,987 - 987,971 - 987,9 - 980,088 - 789,999 - 798,89
37,90 - 96,1 - 1,100 - 5,900 - 8,875 - 8,950
1,105 - 1,150 - 11,50 - 115,0 - 1,1 - 15,01
19,07 - 19,05 - 19,03 - 19,050 - 19,034 - 19,064

Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız.
1,4 + 5,3=
6,7 + 8,3=
15,9 + 13,5=
76,40 + 42,39=
32,07 + 10,98=
19,07 + 37,205=
79,454 + 36,97=
651,045 + 17,003=
30,67 + 62,090=
134,700 + 41,68=
541,8 + 356,987=
267,064 + 145,901=
68 + 0,22 + 102 + 0,5=
9 + 302,68 + 91 + 0,675=
9,75 + 64 + 0,006=

Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız.
4,6 - 3,4=
13,6 - 6,8=
36,98 - 18,49=
157,069 - 24,7=
41,5 - 27,67=
82,2 - 29,07=
37 - 13,26=
0,02 - 0,001=
7,3 - 4,27=
6,8 - 2,91=
15,4 - 9,87=
24,62 - 17,43=
54,3 - 36,05=
135,874 - 48,981=
2 - 0,25=

Tüm 5. Sınıf Matematik Etkinlikleri İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder