Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

21 Mart 2012 Çarşamba

Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Olan Etkiler 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER
Ø  İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir.
Ø  Sosyal bilimler; tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalını içine alan geniş bir bilimdir.
Ø  Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığı değişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.

     SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUM HAYATINA OLAN ETKİLER
Ø  Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya ko­yan bilim dalıdır.
Ø  Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değer­lendirme fırsatı da verir.
Ø  Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını in­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü ince­lemektedir.
Ø  Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır.
Ø  Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşi­mini konu edinen sosyal bilim dalıdır.
Ø  Coğrafyanın konusu yeryüzüdür,İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediğimiz doğal çevre­de yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkile­nirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.
Ø  Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.
Ø  Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını bilim­sel olarak araştıran bir bilim dalıdır.
Ø  Antropoloji: Kazılar sonucunda ortaya çı­karılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırkla­rını sınıflandıran bir bilim dalıdır.
Ø  Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte yaşa­mış insan topluluklarının ve onların oluşturdukla­rı siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insan­lığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
Ø  Hukuk: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, dev­letin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü­nü inceleyen bir bilim dalıdır.
Ø  Ekonomi: İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.


Benzer Yazılar14 yorum:

 1. benim aradığım bilgiler yok . öğretmen performans verdi de .ama yine de güzel yazmışsınız

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sosyal öğretmeni1 Nisan 2018 18:26

   Tarih geçmişte yaşanan olayların yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı
   Coğrafya:dünya ve ülkemizi daha yakından tanımamızı sağlayan bilim dalı
   Arkeolaji:kazı bilimi
   Sosyalaji: toplum bilimi
   Felsefe:düşünce bilimi
   Psikoloji: kişinin ruhsal yapısını inceleyen bilim
   Pokografya: eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalı
   Filoloji: dil bilimi
   Nümizmatik: eski paraları inceleyen bilim dalı
   Kronoloji :Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sırasına belirleyen bilim dalı not: alıntı değildir Benim kendi yazımı mıdır

   Sil
 2. ARADIĞIM BİLGİLER YOK YAAAA ÖĞRETMEN PERFORMANS VERDİ . HİÇ Bİ SİTEDE YOK KAFAYI YİYECEĞİİİMM

  YanıtlayınSil
 3. Performans ödevi var bakacam bakam güzelse :D daha bakmadım :D

  YanıtlayınSil
 4. Bu makale çok hojfir ama benanağğğ!
  çok beğendim tebrik ederim

  YanıtlayınSil
 5. Write is Perfect

  YanıtlayınSil
 6. NİCE SİTE O ZAMAN ALLAHUEKBER BOOM

  YanıtlayınSil
 7. Cok güzel yazmışsıız ödevimi yaptım.

  YanıtlayınSil
 8. EFSOOOOOOOOOOOOO 🖕🖕🖕🖕🖕😑😑😑😑😑

  YanıtlayınSil
 9. Güzel yazılmış

  YanıtlayınSil