Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

11 Mart 2012 Pazar

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Şartları PYBS 2012


PYBS 2012 BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
ç. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
d.  Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen;
ƒ * İlköğretim okullarının 8.,
 * Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9,  10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
ƒ Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için edeceği pansiyonlu okullarda öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.
e.   Bursluluğu tercih etmek için hâlen;
  
2012 PYBS Soruları ve Cevapları İçin Tıklayınız

İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8.,
  Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
f. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak,
Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2012 Malî Yılı için tespit edilen 5.400 TL (beşbindörtyüz TL)’ yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin hangi kontenjan grubunda olursa olsunlar (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.  Aile gelirinin tespitinde ailenin 2011 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık,  Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2011 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,
 Aile nüfus kayıt örneği,
eklenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.
Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından faydalanmak için;
1. Öğretmen Çocuğu Kontenjanı
Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda ( 657 Sayılı kanuna tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.
Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir.  Maddî durum tespitinde (EK–1) beyannamesi çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.
2. Okul Yok Kontenjanı
Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil)  bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.
3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.
Sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden  (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir.
Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddî durumları 2012 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için kılavuzu inceleyiniz: 2012 PYBS Kılavuzu

2012 PYBS Başvuru İşlemleri
Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile
https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

2012 PYBS Başvuru Tarihleri
5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 12-23 Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve okul tercihlerini yapacaktır


Benzer Yazılar1 yorum:

  1. bizimkilerin şu anda geliri yok sadece bankada birikimleri vardı. ben ne yazmalıyım gelire. inandırıcı olması için ne yapmalıyım hangi belgeyi vermeliyim kanıtlamak için gelirimiz olmadığını.

    YanıtlaSil