Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Mart 2012 Pazartesi

Okumada Geri Kalan Çocuklar Hazırlanmış, Kapsamlı 1. ve 2. Grup Ses ve Kelime Tablosu


Okumada Geri Kalan Çocuklar Hazırlanmış, Kapsamlı 1. ve 2. Grup Ses ve Kelime Tablosu


Aa
Ee
İi
Oo
Öö
Uu
Üü
Al
el
il
ıl
ol
öl
ul
ül
al a
el e
ol a
ul u
ala
ele
ola
ulu
La
le
li
lo
lu
a la
e le
Ali
ı lı
a lo
u lu
ö lü
Ela
ele
elli
alı
alo
aile
ulu
ölü
Lale
Lala
Lola
Lili
Aa
Ee
İi
Oo
Öö
Uu
Üüttt
TTTAt
et
it
ıt
ot
öt
ut
üt
a
ta
e
te
i
ti
ı
o
to
ö
u
tu
ü
ata
ete
iti
ıtı
oto
ötö
utu
ütü
Ta
te
ti
to
tu
tat
tet
tit
tıt
tot
töt
tut
tüt
tal
tel
til
tıl
tol
töl
tul
tül
Talat
Talu
Tata
Tuta
Toto
Tüte
Talat
Tata
Aa
Ee
İi
Oo
Öö
Uu
Üü


n
n
N
N


An
en
in
ın
on
ön
un
ün
an a
en e
in i
ın ı
on o
ön ö
un u
ün ü
ana
ene
ini
ını
ono
önö
unu
ünü
Na
ne
ni
no
nu
nane
nine
anne
anı
eni
onu
önü
ona
nal
nil
nel
nul
nat
net
not
tan
Nalan
Tan
tane
tana
telli
tollu
Ton
Ton
eni
enine
anı
anıla
tanıla
tonu
tonuna
Aa
Ee
İi
Oo
Öö
Uu
Üü
r-r-r
R-R-R
Ar
er
ir
ır
or
ör
ur
ür
ar a
er e
ir i
ır ı
or o
ör ö
ur u
ür ü
Ra
re
ri
ro
ru
ara
ere
iri
arı
ora
öre
uru
ürü
tara
tere
tire
tıra
tora
töre
tura
türe
lira
lire
lora
lara
tire
re re
ra ra
ri ri
Taner
Ralli
Rana
örer
tarar
tırtıl
tortu
tartı
Aa
Ee
İi
Oo
Öö
Uu
Üüm
MMa
em
im
ım
om
öm
um
üm
Ma
me
mi
mo
mu
mal
mel
mil
mıl
mol
möl
mul
mül
mala
mele
mili
mıla
mola
möle
mula
mülü
mama
meme
mimi
memo
mum
mim
mama
mam
mat
met
mit
mıt
mot
möt
mut
müt
mata
mete
miti
matı
moto
mötö
muta
müte
matar
metre
milim
miri
mor
mora
mura
mür
matara
metre
Murat
Tümer
lama
lime
lami
namı
tamam
tema
tüm
tam
tam
tem
tim
tım
tom
töm
tum
tüm

Tüm 1. Sınıf Türkçe Konuları İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder