Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Mart 2012 Pazartesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (1950)
       Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ka­bul edilmesinden sonra demokratik ilkeleri benim­seyen Batı Avrupa ülkeleri 5 Mayıs 1949 tarihin­de Avrupa Konseyi'ni kurdular. Avrupa Konseyi insan haklarının korunmasında etkili olan ilk böl­gesel kuruluştur.

      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
Ø  Bütün insanlar hürriyet, haysiyet ve şeref bakımından eşittirler.
Ø  Herkes ırk, renk, cins, din, dil gibi açılar­dan herhangi bir fark gözetmeksizin bu bildirideki hürriyetlerden yararlanır.
Ø  Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
Ø  Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz.
Ø  Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ve hay­siyet kırıcı cezalara tabi tutulamaz.
Ø  Herkes hukuki kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.
Ø  Kanun önünde herkes eşittir.
Ø  Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonu­lamaz ve sürülemez.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder