Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Mart 2012 Pazartesi

5. Sınıf Türkçe Anlam Bilgisi Testi


BULUŞLAR
Otomobiller ulaşımı kolaylaştırdığı için,kentler o güne dek olduğundan daha geniş bir araziye yayıldı. Fabrikalar ve yeni doğan iş alanları kentlere sürekli yeni insan çekiyordu. Fakat yeterli sayıda konut için kentlerde fazla yer yoktu. Bu sorunun çözümü de yeni bir buluşla sağlandı: Asansör. Asansörler binaların çok katlı yapılabilmesine imkan veriyordu. İnsanlık geliştikçe yeni buluşlar da yapılacaktır.
İnsanların gereksinimleri bitmedikçe buluşların bitmesini düşünmek zor. En son buluş yapıldı; artık bulunacak bir şey yok demek insanın doğasını yadsımak anlamına gelir. Toplumlar değişip geliştikçe yeni buluşlar olacak,bunlar da toplumu değiştirmeyi sürdürecektir.
Gökhan TOK

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metni dikkatli okuyarak cevaplandırınız.
1-Yazara göre insanları kentlere çeken nedir?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2-Yazara göre buluşlar neden bitmez?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3- “Gerçek arkadaşlık ilaç gibidir; değeri ancak ona ihtiyaç duyduğunda anlaşılır.”
Sözünden ne anlıyorsunuz? Kısaca yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
4- Aşağıdaki kelimelerin karşısına eş anlamlarını yazınız
a)Yoksul :……………………… c) Irmak: ……………………….
b)Vatan:……………………… d)Okul:………………………….. e)Büyükbaba:………………..

5- Aşağıdaki kelimelerin karşısına zıt ( karşıt ) anlamlarını yazınız.
a)Kalın:…………………….. c)Savaş:……………………….
b)Evli:……………………… d)Erime:……………………….. e)Aşağı:…………………….

6-Aşağıdaki cümlelere sebep yazınız.
a) Ödevimi yapmadım…………………………………………………………………………
b) Arabam çalışmadı………………………………………………………………………
c) Dersten düşük not aldım…………………………………………………………………
d) Ben bu okula gitmiyorum …………………………………………………………………

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” kelimeden ayrı yazılmalıdır?
a)Derslerdeki başarınızı çalışmalarınıza borçlusunuz. b)Akşamki davete sen de gelmelisin.
c)Satıcıların sokaktaki gürültüleri dinmedi. d)Soğuklar öylesine arttıki ısınamıyoruz.

8-“Zeynep Kadın,kızları ve gelinleri ile durmaksızın çalışıyor.” cümlesinde, “durmaksızın çalışmak” sözünün anlamı nedir?
a)Hızlı çalışmak. b)Birlikte çalışmak c)Devamlı çalışmak d)Dinlenerek çalışmak

9-“Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a)Bu soğuk hava beni üşüttü. b)Soğuk bir bardak ayran içtim.
c)Ziyaretine gittiğim arkadaşım beni çok soğuk karşıladı. d)Misafirler soğuk bir salonda ağırlandı.

10-Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmamıştır?
a) Bayramlar, yeni masraf kapısı açıyor. b) Kış kapımıza dayandı.
c) Bahçe kapısını açık bıraktık. d) Kısmet kapısı bir gün bize de açılır elbet.

11- Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklık artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Âdeta tabiatın
damarlarında dolaşan kanı çekilmişti. Hayvanlar, su bulmak ümidiyle, boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyorlardı.
Parçada, asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıcaklığın artması b) Doğal dengenin bozulması
c) Yağışların yetersizliği d) Hayvanların göç etmesi

12-“Yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a)Kasabın kedisi çok yüzsüz. b) Annen sana bu konuda yüz kez öğüt verdi.
c)Yüzünde sivilceler çıktığı için üzülmemelisin. d)Sırtüstü daha rahat yüzüyorum.

13-”Yanmak “ kelimesi hangi şıkta gerçek anlamında kullanılmıştır?
a)Oyunda ebe yakalayınca yandım. b) Hastalanınca ateşler içinde yandım.
c) Sınavdan zayıf alırsam yandım. D) Ateşe atılan odunlar yandı.

14-“Soğuk” kelimesi hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?
a) Ali bana çok soğuk davrandı. b) Babam bana kızınca soğuk baktı.
c) Mavi soğuk renktir. d) Hava bu gün çok soğuk.

15- Herkes tarafından kabul edilen düşüncelere ve bilgilere nesnel denilir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel değildir?
a) Altın değerli bir madendir. b) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
c) Depreme karşı önlem almak gereklidir. d) En güzel göz rengi yeşildir.

16- “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir?
a) Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmak b) Çok emek vermek
c) Çok dikkatli olmak d) Akılsızca işler yapmak

17-Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
a) Dayım İzmir’de bir hafta kaldı. b) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
c) Ali şimdi de Almanca öğreniyor. d) Defteri mi de Ayşe’ye vermiştim.

18-Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız
“Kadar için ile karşı üzere”
Ozan da senin ……….. dikkatli bir öğrenciydi.
Usta bu duvarı rulo fırça ……... boyadı.
Ormanları korumak ……….. insanları bilinçlendirmeliyiz.
Yarın tekrar görüşmek …………vedalaştılar.
Boğaza ………….. oturarak gün boyu yaşadıklarını düşündü.

19-Aşağıdaki cümlede uygun noktalama işaretleri koyunuz.
Çocuk merak içinde sordu ( )
( ) Ne zaman gidiyoruz ( )
Babası ( ) çocuğunun mutluluğunun tadını çıkarıyordu ( )
Gülümseyerek cevap verdi ( )
( ) Hemen ( ) dedi ( )
Çocuk neşeyle haykırdı ( )
( ) Yaşasın ( )

20-Aşağıdaki cümlelerin önüne doğruysa ( D ) , yanlışsa ( Y ) harflerini koyunuz.
( ) “ Galip “ ve “ Mağlup “ eş anlamlı kelimelerdir.
( ) “ Asiye dün bana çok soğuk davrandı..” cümlesinde “soğuk” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır.
( ) “ Erken” ve “ Geç“ kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir.
( ) “ Gül “ kelimesi eş sesli bir kelimedir.
( )’’Karanlık işler,insanı sıkıntıya sokar’’cümlesinde ‘’karanlık’’kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder