Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Mart 2012 Perşembe

1. Sınıf Matematik Verilmeyen Toplananları Bulalım Etkinliği 2


VERİLMEYEN TOPLANANLARI BULALIM ETKİNLİĞİ
Aşağıdaki işlemlerdeki verilmeyen toplananları bulalım. 

__ + 3 = 8
__ + 5 = 12
__ + 1 = 10
__ + 6 = 11
__ + 8 = 10
__ + 7 = 10
2 + __ = 9
4 + __ = 10
7 + __ = 11
3 + __ = 7
5 + __ = 15
6 + __ = 13

Tüm 1. Sınıf Matematik Konuları İçin Tıklayınız 

Benzer Yazılar1 yorum:

 1. barış- sulh
  resim- fotoğraf
  çabuk – tez
  araç – vasıta
  Sıfat-Önad
  ortalama - vasat
  Ad-İsim
  Muallim-Öğretmen
  Duru-Berrak
  Meydan-Alan
  Deprem-Zelzele
  gezmek-seyranetmek
  fakir-yoksul
  cet- ata
  hatıra-anı
  doktor-hekim
  cevap-yanıt
  veteriner-baytar
  yıl-sene
  ihtiyaç-gereksinim
  sene-yıl
  traktör -motor
  ayakkabı-kundura
  matem-yas
  İmtihan-Sınav
  rüştiye---ortaokul
  yetenek---kabiliyet
  uygarlık---medeniyet
  abide-anıt
  okul- mektep
  hekim- doktor
  ulu- yüce
  hatıra- anı
  hediye- armağan
  yıl -sene
  misafir- konuk
  sevinçli-neşeli
  cimri-pinti
  ırmak-nehir
  dost-arkadaş
  vazife-görev
  hasret-özlem
  emniyet-güven
  çağrı-davet
  problem-sorun
  siyah-kara
  soru-sual
  cevap-yanıt
  yel-rüzgar
  işçi-amele
  sevinç-mutluluk
  Rüya-Düş
  Aş-Yemek
  Doğa-Tabiat
  Esir-Tutsak
  Vazife-Görev
  Öykü-Hikâye
  İlave-Ek
  istikbal - gelecek
  yetenek- beceri
  Yaşlı- ihtiyar
  siyah- kara
  okul- mektep
  önder-lider
  hısım-dost
  hasım-düşman
  ana-temel-esas
  dilek-istek-arzu
  armağan-hediye
  cimri-pinti
  öğrenci-talebe
  öğretmen-muallim
  dizi-sıra
  zırnık-metelik
  siyah- kara
  önder -lider
  hısım- dost
  güç -kuvvet
  dizi- sıra
  Kıyı – kenar
  tümce- cümle
  akıl- us
  ulus- millet
  asır- yüzyıl
  yılmak- bırakmak
  imtihan-sınav
  küçük-ufak
  ihtiyar-yaşlı
  kirli-pis
  kuvvetli-güçlü
  çabuk-acele
  yılmak-bıkmak
  atik-seri
  resim- fotoğraf
  elbise -esbap
  Yurt-Vatan
  Yanıt-Cevap
  Tümce-Cümle
  Ulus-Millet
  Sözcük-Kelime
  İhtiyar-Yaşlı
  Sebep-Neden
  Arzu-İstek
  Kalp-Yürek
  uygarlık- medeniyet
  idare - yönetim
  idadi - lise
  sorumluluk- mesuliyet
  dam- çatı
  abece – alfabe
  deva – ilaç
  anlam - mana
  silah - tabanca
  önem - ehemmiyet
  ilgi - alaka
  kural - kaide
  bilinen - malum
  tören - merasim
  serüven - macera
  şaka - latife
  sıhhat - sağlık
  tasa - üzüntü

  YanıtlaSil