Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

11 Şubat 2012 Cumartesi

Sanayi ve Ticaret 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders NotuSANAYİ VE TİCARET
Ülkemizde ve tüm dünyada sanayi faali­yetleri bazı koşullara bağlıdır.
Bu koşullardan bazıları şunlardır:
• Hammadde
• Sermaye
• Enerji
• İş gücü
• Ulaşım -İşletme
• Teknoloji
• Pazarlama
• Yer şekillerinin elverişliliği

Örneğin; ülkemizin tahıl ambarı olarak bi­linen Konya ve civarında un, makarna ve bisküvi fabrikalarının yaygın olduğu görülmektedir. Ayrı­ca Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da ağır sanayi faa­liyetleri yapılmaktadır. Buradaki sanayi ürünleri İstanbul üzerinden deniz ve hava yolu ile tüm dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Hayvancılık faa­liyetlerinin daha çok yapıldığı Erzurum ve Kars gi­bi illerimizde ise süt ve süt ürünlerine ait yatırım­ların yapıldığını görmekteyiz.

Ekonomiye Yön Verenler
Bazı kurum ve kuruluşlar ülke ekonomisi­nin gelişmesi için bir araya gelmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar oluşturdukları iş sahalarıyla ülkedeki işsizlik oranının düşmesini sağlamaktadır.
Ayrıca bu kurum ve kuruluşlar ürettikleri ürünleri dış pazarlara satarak ülkemize döviz ka­zandırmakta, böylece ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.
Bu kuruluşlar sanayi ve ticaret odaları olarak ayrılabilir.

Sanayi Odalarının Sorumlulukları
• Sanayinin gelişmesine hizmet etmek,
• Sanayiyle ilgili araştırma ve inceleme yapmak,
• Başlıca sanayi ham madde ürünlerinin fi­yatlarını yayınlamak,
• Organize sanayi siteleri kurulmasını ve idaresini sağlamaktır.

Ticaret Odalarının Sorumlulukları
• Meslekî ahlak ve dayanışmayı korumak,
• Ticaret ve sanayiyle ilgili incelemeler yap­mak,
• Bulunduğu yerin ticari örf, adet ve kuralla­rını tespit etmek,
• Meslekî konularda bakanlıklara, illere ve belediyelere teklif ve isteklerde bulunmaktır.

ÖNEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN BAZILARI İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)
Sanayi ve ticaretin birbirini destekleyerek hızla gelişmeye başlaması Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılâbı’ndan sonra oldu. Avrupa'da sana­yi ve ticaret gelişirken, Osmanlı Devleti'nde kuru­lan loncalar Batı'nın sanayi atılımı ve gelişmiş ti­caretinin de etkisiyle işlevlerini yerine getiremeyerek çöktü.
Yaşanan gelişmeler, farklı bir anlayış ve yaklaşımla üretimin ve ticaretin yeniden örgütlen­mesini gerektiriyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında farklı isimle faaliyet gösteren oda, 1952 yılında İstanbul Ticaret Oda­sı adını aldı.

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)
Derneğin merkezi İstanbul'dur ve Türki­ye'de başka şubesi yoktur.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin Amaçları
• Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ve il­kelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anla­yışının yerleşmesine yardımcı olmak,
• Türkiye'de serbest ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yönden desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yük­selişini sürekli kılacak ortamın sağlanması yoluy­la rekabetin arttırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.


Benzer Yazılar1 yorum:

  1. Performans ödevime yararlı oldu. Teşekkürler.
    -Görkem

    YanıtlaSil