Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Ocak 2012 Cumartesi

Kim Nerede Çalışıyor? 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


                     KİM NEREDE ÇALIŞIYOR?
      Dünya üzerinde yaşayan nüfusun bir kıs­mı tarım, bir kısmı sanayi, bir kısmı da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu sektörler içinde de­ğişik meslek dalları yer almaktadır.


Sektörün
Adı
Ekonomik Faaliyet
Kolları
Tarım
Tarla ve bahçe bitkileri,
hayvancılık ve ormancılık
Sanayi
Madencilik,
Elektrik, gaz ve su,
İnşaat ve bayındırlık işleri
Hizmetler
Toptan ve perakende ticaret,
lokanta ve oteller, ulaştırma,
haberleşme, depolama, mali kurumlar, sigorta ve yardımcı
iş hizmetleri, toplum hizmet-
leri, sosyal ve kişisel hizmetler

    Tarım sektöründe çalışan nüfusun yoğun olduğu ülkeler fazla gelişme gösterememiştir. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfusun faz­la olduğu ülkeler ise oldukça gelişmiş ülkelerdir.
     Malavi, Bolivya, Arnavutluk, Bangla­deş ve Jamaika gibi ülkelerde tarım alanında ça­lışan nüfusun oranı yüksek iken ABD, Japonya, İngiltere, Norveç, Güney Afrika gibi ülkeler hiz­met ve sanayi sektörü alanında gelişme göstermiş­tir. Tarım sektörüne ağırlık veren ülkelerin geliş­mişlik düzeyi yetersiz, hizmet ve sanayi sektörüne ağırlık veren ülkelerin gelişmişlik düzeyi yüksektir.
    Sanayileşmiş ülkelerde tarımda çalışan insan sayısı azdır. Ancak tarımdan elde edilen verim oldukça yüksektir. Sanayileşmiş ülkelerde tarım alanında modern yöntemler uygulandığı gi­bi teknik araç ve gereçlerden yararlanarak daha çok gelir ve verim elde edilir.
                Ülkelerin ekonomik alanda öne çıkmala­rında;
Ø    İklim özellikleri
Ø  Toprak özellikleri
Ø  Doğal kaynaklar
Ø  Devlet politikası
Ø  Yetişmiş insan gücü
Ø  Girişimcilik arayışı etkili olur.
 Tüm bu etkinliklerin yanında yaşadık­ları ülkenin kalkınması için insanların;
v  Dürüst,
v  Çalışkan,
v   Vatanı ve milletini seven,
v  Sorumluluk duygusu gelişmiş olmaları gerekmektedir.


Benzer Yazılar1 yorum: