Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Ocak 2012 Cuma

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Sınavı


...................... İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/..... SINIFI 1. DÖNEM 3. SOSYAL BİLGİLER SINAVI

1.    Akarsu ve göllerimizden sağlanan yararlar nelerdir? (5 P)2.    Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz. (10 P)
(   ) Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir.
(   ) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü bozkırdır.
(   ) Atatürk inkılâpları, Türk halkını çağdaş bir yaşama kavuşturmuştur.
(   ) Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına  neden olan doğal afet heyelândır.
(   ) Eğitim ve sağlık hizmeti alma, zorunlu ihtiyaçlarımızdan doğan temel haklardır.

3.    Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (10 P)
orman – erozyon – kahverengi – fay hattı – muz – grup – devletçilik
•    …………………… üyelerinin ortak bir amacı vardır.
•    Millî sanayimizin kurulması Atatürk ilkelerinden ……………….……… ilkesi ile ilgilidir.
•    Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara ………………… denir.
•    …………………… Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.
•    ……………… olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.


Tüm çoktan seçmeli sorular 5 puan değerindedir.
4.    Van Gölü hangi bölgemizdedir?
a. Marmara Bölgesi                        b. Akdeniz Bölgesi
c. Karadeniz Bölgesi                        d. Doğu Anadolu Bölgesi

5.    Fizikî haritalardaki renk farkı neyi temsil eder?
a. Orada yaşayan insan sayısını                b. O bölgenin yükseltisini
c. O bölgenin iklimini                     d. O bölgede yetişen bitki çeşitlerini

6.    Ülkemizin en dağlık bölgesi hangisidir?
a. Ege Bölgesi                        b. İç Anadolu Bölgesi
c. Marmara Bölgesi                        d. Doğu Anadolu Bölgesi

7.    Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni susuzluktan kurtarmak için başlatılan projenin adı nedir?
a. Güneydoğu Anadolu Projesi                b. Susuzluk Kader Değildir Projesi
c. Güneydoğu Anadolu’ya Yardım    Projesi        d. Güneydoğu Suyu Hak Ediyor Projesi

8.     Çay hangi iklimin bir ürünüdür?
a. Akdeniz İklimi                         b. Karasal İklim
c. Karadeniz İklimi                        d. Tundra İklimi

9.     Orman ürünleri ile ilgili meslekler; hangi bölgemizde daha zor yapılır?
a. Ege Bölgesi                        b. Karadeniz Bölgesi
c. Marmara Bölgesi                        d. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

10.     Ahşap evler daha çok hangi bölgemizde bulunur?
a. Marmara Bölgesi                        b. Akdeniz Bölgesi
c. Karadeniz Bölgesi                        d. İç Anadolu Bölgesi

11.     Ülkemizin en çok turist çeken bölgesi hangisidir?
a. Ege Bölgesi                        b. Marmara Bölgesi
c. Akdeniz Bölgesi                        d. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

12.     Ülkemizin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesi hangisidir?
a. Ege Bölgesi                        b. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
c. Marmara Bölgesi                        d. Doğu Anadolu Bölgesi

13.    Hangi iklim çeşidi, ülkemizde etkili değildir?
a. Akdeniz İklimi                         b. Karasal İklim
c. Karadeniz İklimi                        d. Tundra İklimi

14.     Dağlık ve engebeli arazilerde ani olarak gelişen, büyük can ve mal kaybına neden olan kar felaketine ne ad verilir?
a. Deprem        b. Erozyon            c. Toprak Kayması        d. Çığ

15.    Marmara Bölgesi, ülkemizin neresindedir?
a. Güneyinde        b. Kuzeydoğusunda        c. Güneybatısında        d.  Kuzeybatısında

16.     Hangisi imecenin yararlarından birisi değildir?
a. İmece, kimsesiz kişilerin yardımına koşulur.        b. İmece sayesinde, özgürce yaşarız.
c. İmece, halk arasındaki bağı kuvvetlendirir.        d. İmece sayesinde işler daha erken biter.   

17.     Arap alfabesinin bırakılıp Lâtin alfabesinin kullanılmaya başlanması, demek olan Harf İnkılâbı, hangi tarihte yapılmıştır?
a. 1 Kasım 1922                         b. 28 Kasım 1934
c. 1 Kasım 1923                         d. 1 Kasım 1928

18.     Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. Sultanahmet Camii - Marmara Bölgesi             b. Efes Harabeleri - Ege Bölgesi
c. Sümela Manastırı - Karadeniz                 d. Diyarbakır Kalesi - İç Anadolu Bölgesi

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder