Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Mart 2012 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Sınavı


...................... İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/..... SINIFI 1. DÖNEM 3. FEN VE TEKNOLOJİ
A)    Aşağıdaki soruların başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfini koyunuz.  (10 P)
  (      )  Katılar; ısı alarak erir, sıvılar; ısı vererek donar.
  (      )  Maddelerin sıcaklığını kalorimetre ile ölçeriz
  (      )  Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalır.
  (      )  Kış aylarında elektrik telleri sarkar.
  (      )  Buharlaşma, sıvının dibinde olur.
  (      )  Aynı maddenin aynı miktarını farklı sürelerde ısıttığımızda eşit derecede ısınırlar.
  (      )  Bir bardak su, bir çaydanlık sudan önce ısınır. 
  (      )  Su vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar.
  (      )  Isınan katı maddelerin boyları uzar yüzeyleri genişler ve hacimleri artar.
  (      )  Yoğuşma maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. 


B)     Boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yerleştiriniz. (5 P)
(yoğunluğu – iter – erime sıcaklığı - genleşme  - yer çekimi kuvveti– donma sıcaklığı – çeker – büzülme)

1.  Suya atılan maddelerden …………………………….fazla olan madde suyun dibine çöker.        
2.  Havaya atılan bir cisim ……….……………………….…… etkisiyle yere düşer.
3.  Mıknatısta aynı kutuplar birbirini …………………. Mıknatısta zıt kutuplar birbirini ………………….. .
4.  Bir madde ısıtıldığında hacimde meydana gelen artışa ……………………………….…denir.
5. Katıların eridiği sıcaklığa ……………………….………...denir.
C)  Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun kelimeleri yazınız. (5 P)
a-    Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine ……………………..……. denir.
b-    Sıvı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine …………………………….. denir.
c-    Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesine ………………………….. denir
d-    Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle geçmesine ………………………….. denir.
e-    Hava sıcaklığını ölçtüğümüz aletin adına ……………………………………… denir.

 D) Aşağıdaki soruları dikkatli okuyup doğru olanları daire içine alınız. (80 P)
1. Aşağıdakilerden birim çevirmelerinden hangisi yanlıştır?
 A) 10 cal= 40 J              B) 52 J = 13 cal
 C) 8000 J= 8 kcal                D) 4000 cal = 4 kcal

2. Bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için hangi aşamalardan geçmesi gereklidir?
A) Erime- buharlaşma- yoğuşma  
B) Erime – donma - buharlaşma
C) Erime- yoğunlaşma  - buharlaşma                 
D) Erime- buharlaşma - donma

3.      I. Saçımıza sürdüğümüz bir tarağın küçük kâğıt parçasını çekmesi
         II. Topun havaya atılması
        III. Rüzgârın yerdeki bir kâğıdı havalandırması.
 Yukarıdaki kuvvetlerden hangisi veya hangileri temas gerektirmez?
    A) yalnız I    B) yalnız II    C) yalnız III    D) I ve II

4.    I. Buzun erimesi              
II. Yağmur yağması
III. Cam ya da bardak yüzeyinin buğulanması
IV. Suyun donması

 Yukarıdaki doğal olayların hangileri yoğuşma ile oluşur?
A) I ve IV     B) Yalnız II    C) II ve III     D) I – II – IV

5. “Ahmet eve geldiğinde annesinin konserve kavanozunun kapağını açamadığını görünce okulda öğrendiği bir bilgiyi hatırlamış ve uyguladığı yöntemle kapağı kolayca açmıştır.”
Acaba Ahmet aşağıdaki bilgilerden hangisini kullanarak kapağı açmıştır?   
A. Bir maddeye çok kuvvet uygularsan açarsın.   
B. Ahmet kapağı kırması gerektiğini düşünerek kırmıştır.
C. Isınan cisimler genleşir bilgisinden hareketle açmıştır.
D. Bir elin nesi var iki elin sesi var ilkesinden annesi ile         güçlerini birleştirmiştir

6. Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) hacim        B) kütle           C) yoğunluk           D) kaynama noktası

7 .         I.  Vitaminler                   IV. Proteinler
            II.  Karbonhidratlar          V.  Su ve mineraller
           III. Yağlar     
Yukarıdaki besin çeşitlerinden hangileri düzenleyicidir?
A) I-II              B) II-III-IV             C) I-V             D) II-III-V

8. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından değildir?
A) Ağız
B) Yutak
C) Mide
D) İdrar Kesesi
9. Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Duran maddeyi hareket ettirir.
B) Hareket halindeki maddeyi durdurur.
C) Maddenin şeklini değiştirebilir.
D) Maddenin yönünü değiştiremez.
 
10. “Ali’nin defterinin üzerindeki maddelerin üzeri kâğıtlarla kapatılmıştır. Ali mıknatısı bu maddelere yaklaştırdığı zaman, mıknatısın a  ve b maddelerini çektiğini, c ve d maddelerini çekmediğini görüyor.”

Buna göre a,b,c ve d maddeleri için ne söylenebilir?
A)  a ve b tahtadan, c ve d plastikten yapılmıştır.
B)  a ve b plastikten, c ve d tahtadan yapılmıştır.
C)  a ve b tahtadan, c ve d demirden yapılmıştır.
D)  a ve b demirden, c ve d plastikten yapılmıştır.

11.  Aşağıdaki mıknatısların durumuna göre ne olur?


A) 1 ve 2 numaralı mıknatıslar birbirini çeker.           
B) Ters çevrildiklerinde N – N birbirini çeker
C) 1 aynı kalıp 2 ters çevrildiğinde birbirilerini çeker.
D) 1 ve 2 numaralı mıknatıslar birbirilerini etkilemezler

12. Suyun yoğunluğu 1g/mL’dir. Buna göre yoğunluğu verilen maddelerden hangisi suda yüzer hangisi batar, çarpı atınız.
    MADDE                               Batar          Yüzer 
alüminyum   2,7g/ml                (…………)    (…………..)
etil alkol        0,81g/ml            (………....)    (…………..)
bakır              8,9 g/ml            (………...)     (…………..)
buz                 0,9   g/ml          (………...)    (…………..)

13. Aşağıdaki kuvvet çeşitlerinden hangisi temas gerektirmez?
A) rüzgârın yerdeki bir kâğıdı havalandırmas
B) iki topun çarpışması      
C) mıknatısın toplu iğneyi çekmesi
D) dişimizi fırçalamak

14.  Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
A) Elektrik tellerinin yazın daha gevşek durması.
B) Tren raylarının yazın bozulması.
C) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
D) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin kışın daha gevşek durması.

15. ‘’C vitamini soğuk algınlığına karşı direnç verir.’’
 Muhammet geçen hafta grip olmuştu. Doktoru  ‘’Aşağıdaki besinlerden yersen iyi olursun.’’  demiştir?
A) Patates-ekmek-makarna  
B) Portakal-mandalina-limon
C) Süt-bal-yumurta
D) Yumurta-et-margarin

16. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir gıdadır?
A) Havuç
B) Yoğurt
C) Reçel
D) Zeytinyağı

17. Aşağıdaki olaylardan hangisinde dışarıya ısı verilir?
A.Dondurmanın erimesi.
B. Camın nefesimizle buğulanması.
C. Islak çamaşırların kuruması.
D. Göllerdeki buzun çözünmesi.

18.

Şekil I, II ve III’te verilen durumların hangilerinde cisimleri etkiyen kuvvet diğerlerinden farklıdır?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II       D) I ve III

19. Çaydanlıktaki suyu kaynatan Elif, çaydanlığın ağzına metal bir tabak tutuyor. Elif’in bu deneyle gözlemlemek istediği olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Suyun kaynaması        B)  Suyun katılaşması
C)  Suyun yoğuşması        D)  Suyun donması
20. Yukarıdaki özdeş kaplar içerisine şekildeki miktarlarda sıvı konuluyor. Kaplar 3 dakika özdeş ısıtıcı ile ısıtılıyor. 3 dakika sonunda kaç numaralı kabın içindeki suyun sıcaklığı en fazla olur?
A) 1                 B)2                C)3                   D)4Benzer Yazılar2 yorum: