Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

6 Ocak 2012 Cuma

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı


.................. İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5/.... SINIFI 1. DÖNEM 2. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SINAVI

1.    Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. (10 P)
Mahya – Tevhit – tövbe – haram – sünnet – düşünebilme – oruç
•    …………………… yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye denir.
•    Peygamberimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara …………..………  denir.
•    ………………….. Allah’ın kesin bir dille yapmamızı yasakladığı davranışlara denir.
•    İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği ……………..…………. becerisidir.
•    Özellikle Ramazan ayında cami minareleri arasına asılan ışıklı yazıya …………………….. denir.

2.    Aşağıdaki cümleleri doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz. (10 P)(   ) Yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.
(   ) İbadetler yalnızca Allah rızası için yapılır.
(   ) Dua yüksek sesle ve herkesin görebileceği bir yerde yapılmalıdır.
(   ) Semi; Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
(   ) Salavat, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını ifade eder.

3.    Aşağıda verilen cami bölümlerini kısaca tanımlayıp açıklayınız. (12 P)
Şadırvan:
Minber:
Mihrap:
Mescit:
Alem:
Minare:

a. fiddünya haseneten         b. ve kınâ azâben nâr    c. Rabbenâ âtinâ    d. ve fil ahreti haseneten
4.    Yukarıda karışık halde verilen duayı doğru bir şekilde sıralayıp, aşağıya yazınız. (8 P)
Tüm çoktan seçmeli sorular 5 puan değerindedir.
5.    Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki temel ibadetlerden birisi değildir?
a. Namaz            b. Oruç            c. Kurban             d. İyilik yapmak

6.    Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir?
a. Farz                b. Sünnet            c. Vacip            d. Sevap

7.    İnsanın Allah rızasını gözeterek yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
a. Namaz            b. Dua                c. Tövbe            d. Salih amel

8.    Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış nedenlerinden biri olamaz?
a. Yüce Allah emrettiği için ibadet yapılır.    b. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet edilir.
c. İnsanların görüp beğenmesi için yapılır.    d.  Allah’ın bize verdiği nimetlere şükür için yapılır.

9.     Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Dua etmenin belirli bir yeri ve zamanı yoktur.        b. Duayı sadece kendimiz için ederiz.
c. Dua insanlar arasında sevgi ve yakınlığı arttırır.      d. Yalnızca Allah’a dua edilir.

10.     “Gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” ayetinde farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a. Namaz            b. Oruç            c. Hac                 d. Zekât

11.     Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?
a. Her şey yolunda giderdi.                      b. Allah’ın işi kolaylaşırdı.
c. Evrendeki düzen bozulurdu.                 d. İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.

12.     “Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi, 8. Ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a. Her şeyi Allah yaratmıştır.                 b. Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
c. Allah’ın yarattıkları ölümsüzdür.        d. Allah’ın yarattığı şeyler belirli bir süre sonra yok olacaktır.

13.     Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın  kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından birisi olamaz?
a. İnsanlara karşı iyi davranmak   b. Her zaman doğruyu söylemek
c. Helal para kazanmak               d. İnsanlara dürüst görünüp, gizlice haksızlık yapmak

14.     Kur’an-ı Kerim’de bir ayette; “Biz insana can damarından daha yakınız.” denilmektedir. Bu ayetten hareketle hangisi doğrudur?
a. Her şeyi yaratan Allah’tır.                        b. Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
c. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.             d. Allah her zaman bizimle beraberdir.

15.     Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure hangisidir?
a. Fatiha Suresi                           b. Nas Suresi
c. Kevser Suresi                         d. İhlas Suresi

16.     “Çalışırım, …………….. yardımına güvenirim ve başarırım.” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a. Devletin            b. Öğretmenimin        c. Allah’ın            d. Babamın

5. Sınıf Kaynaştırma Eğitimi 1. Dönem 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavı İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar2 yorum: