Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Aralık 2011 Cuma

Türkiye'de Demokrasinin Gelişmesi 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN GELİŞMESİ
o    23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla de­mokrasi yolunda en önemli adımlardan biri atılmış oldu.
o    1923 ile 1930 yılları arasında çok partili ha­yata geçiş denemeleri yapılmış, fakat başarılı oluna­mamıştı.
o    1930'dan sonra Türkiye'de tek partili rejim 1946 yılına kadar devam etmişti.
o    İkinci Dünya Savaşı'nın Batı demokrasilerinin zaferiyle sonuçlanması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde birkaç milletvekili siyasi hayatımızda de­mokratik usullerin kabul edilmesini istemeye başlamış­tır.
o    Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti’yi kurdular.
o    1945 yılından sonra Millî Kalkınma ,Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi kurulmuştur.
o    1946 yılından sonra çok partili rejim uygulamasına geçilmiş, böylece demokrasi alanında önemli bir adım atılmıştır.
o    14 Mayıs 1950 seçimleri cumhuriyet tarihinde demokrasinin gelişmesi bakımından büyük bir  ilerleme olmuştur. Çünkü bu seçimde millî egemenlik en iyi şekilde temsil edilmeye başlanmıştır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder