Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Aralık 2011 Cuma

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


AVRUPA BİRLİĞİ'NE DOĞRU
ü  Türklerle Avrupalılar arasındaki ilişkiler uzun bir geçmişe sahiptir. Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkele­ri arasındaki karşılıklı etkileşim yüz yıllar boyunca sürmüştür. Türkiye ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeni içinde Avrupa dev­letleri ile birlikte hareket etmiştir.
ü  AB'nin kuruluşu 18 Nisan 1951'de Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında Paris'te imzalanan antlaşmaya kadar uza­nır. 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanan an­laşmalarla resmen kurulmuştur. 7 Şubat 1992'de Hollanda'nın Manstricht şehrinde imzalanan Avru­pa Birliği Antlaşması ile topluluğun adı Avrupa Bir­liği (AB) olmuştur.
ü  Avrupa Birliği, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi olarak bütünleşmesini hedeflemektedir.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri
ü  11 Eylül 1959: AET Bakanlar Konseyi Ankara ve Atina'nın ortaklık başvurularını kabul etti.
ü  27 Mayısl 960: Türkiye - AET ilişkileri dondurul­du.
ü  12 Eylül 1963: Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliği'ne götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imza­lanmıştır.
ü  13 Ocak 1972: Ortaklık Anlaşması'nın Toplulu­ğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü sağla­yacak Türkiye - AET müzakereleri başlamıştır.
ü  22 Ocak 1982: Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.
ü  16 Eylül 1986: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplanmış, böylece dondurulmuş bulunan Tür­kiye - AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başlamıştır.
ü  14 Nisan 1987: Türkiye, AT'ye, tam üye olmak üzere müracaat etmiştir.
ü  1 Ocak 1996: Türkiye ile AB arasında sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük birliği yü­rürlüğe girmiştir.
ü  11-12 Aralık 1999: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi zirve toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanınmıştır.
ü  28 Haziran 2002: Avrupa Birliği ile Türkiye ara­sında topluluk programlarına katılımın genel il­kelerini belirlemek üzere imzalanan Çerçeve Anlaşma, 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gaze-te'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
ü  16-17 Aralık 2004: AB Devlet ve Hükümet Baş­kanları Konseyinin Brüksel'de yapmış olduğu zirve toplantısında, Türkiye'nin Kopenhag siya­si kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığına karar verilmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlanması öngörülmüştür.
ü  12 Haziran 2006: Türkiye ile AB arasında üye­lik müzakereleri başlamıştır.

Avrupa Birliği:1 Ocak 2002 yılından itibaren, Avrupa Birliği üyesi 15 ülkeden 12'si kendi ulusal para birimlerini bırakarak ortak para birimi "euro" yu kabul ettiler.
Avrupa Komisyonu tarafın­dan geliştirilen e simgesi, Avru­pa sözcüğünün ilk harfini temsil eder, iki paralel çizgi ise ekono­mideki istikrarı simgeler.


Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler
10 Ocak 2QOTdeki geniş­leme ile AB'nin 27/üyesi vardır. 1951/1957 yıllarında topluluk­ta bulunan altı kurucu üye şunlardır:
•  Belçika             - Fransa İtalya          Almanya       • Lüksemburg       Hollanda
Bunu izleyen yıllarda çeşitli aşamalarda şu ülkeler birliğe katıldı: 1973'te Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık, 1981'de Yunanistan, 1986'da Portekiz ve ispanya, 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi so­nucu üye ülke sayısı artmama­sına rağmen AB'nin sınırları ge­nişledi ve nüfusu arttı. 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 2004'te Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya 2007'de ise Bulgaristan ve Romanya birliğe üye olmuştur.


Benzer Yazılar2 yorum:

  1. çooookkkkkkkkkkkk sağol çokk işime yaradı

    YanıtlaSil
  2. Ve biz hala üye olamadık . Üstüne üstlük hala olmaya çalışıyoruz , ne kadar yüzsüzler .

    YanıtlaSil