Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

16 Aralık 2011 Cuma

Oğuz Kağan'ın Duası


ULU TANRI!

GÜZEL TANRI!

GÖK TANRI!

TÜRK'ü, TÜRK yurtlarını koru!
Düşmanın şerrinden sakla!
TÜRK'ü yiğitlikte daim et!
TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat!
TÜRK'ü gerçekçi yap!
TÜRK'ün gönlüne her şeyden,
hatta kursağına ekmek koymasından da evvel TÜRK'lük sevgisini koy!
TÜRK'ü ideal ile yaşat ki ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar!
Törelerini canları gibi saklat!
TÜRK'e zevk ve rahat verme!
Bilakis zahmete kavuştur!
Zahmetle yürekleri, bedenleri demir gibi olsun!
Bu sayede TÜRK'e yüksek çalışma kudreti verirsin!
TÜRK'ü faal, cevval edersin.
TÜRK'e değişmez bir seciye ver!
Zamanla TÜRK'ün seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!

ULU TANRI!
Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu,
yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik
ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver!
TÜRK'ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret!
TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver!
TÜRK nefsine karşı itimat sahibi olsun!
TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat!
Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın!
Birden barut gibi parlamasın! Daima soğukkanlı olsun!
TÜRK'ü her milletten cesur yarat!
Öç almayı TÜRK asla unutmasın!

ULU TANRI!
Namuzsuz tek bir TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi!
Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et!
TÜRK mukayese kabiliyetini muhafaza etsin!
Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu!
Sabırlı ve derde dayanıklı olsun!
İradesi çelik gibi olsun! Dönek TÜRK yaratma!
TÜRK'leri maymun iştahlı yapma!
TÜRK daima ihtiyatla adım atsın!
Kimsenin tatlı diline inanmasın!
Kimseye emniyet olmasın!
Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan,

TANRI, sen TÜRK'ü çalışkan et!
TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin!
Ona daima çalışma aşkı ver!
Hele elbirliği ile çalışmayı adet etsin!
Tembel TÜRK'ü hemen yok et!
TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver!
Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz!
Milli büyüklüğün tek şartı yüksek idealdir,
buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan
TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl!

TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve her şeyden evvel ruhları birleşsin!
Onları tek bir kültür altında birleştir!
TÜRK'ü töresine sadık kıl,

TANRI! TÜRK budunu:
Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir.
Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

ULU TANRI!
TÜRK milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et!
Bir şey söylemek vazife yapmak değildir.
Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!

GÜZEL TANRI!
Sana hepsinden çok yalvardığım şudur:
TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar!
Dalkavukluk ve benzeri vasıtalara zengin olmaktan koru!
TÜRK'e haksız para kazanma hırsı verme!
Dalkavukları yok et !

AMAN TANRI!
TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel muhafaza et!
TÜRK toprağında hürler yaşasın.
Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin!
Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver!
TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

Acunu (Dünyayı) Yaratan Yüce TANRI!
TÜRK'e insaniyetten evvel kendi milletini düşündür.
İnsanların insaniyet dedikleri şey,
göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır.
İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki
maskelerinin altında canavarlar yaşar.
İnsaniyeti gören olmadı.

TANRI, TÜRK'e sağlam, kalıcı irade ver!
Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü ve gayretini arttır!
Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver!
Mesuliyeti TÜRK insanından eksik etme!
En büyük kuvvetin TÜRKLÜK aşkı olduğunu TÜRK'e öğret!

TANRI!
TÜRKÇE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak!

Atatürk'ün Türklük Üzerine Sözleri İçin Tıklayınız

Göktürk Alfabesi Çeviri Tablosu İçin Tıklayınız


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder