Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Aralık 2011 Salı

Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutan Olması 5 Ağustos 1921 - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN BAŞKOMUTAN OLMAS5 AĞUSTOS 1921
Ø  Yunan ilerleyişini durdurmak için Mustafa Kemal Paşa'nın or­dunun başına geçmesi fikri gündeme geldi.
Ø  TBMM'deki milletvekillerinin çoğunluğunun isteğiyle Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığa seçildi.
Ø  Savaşın kazanılması amacıyla daha hızlı kararlar alabilme­si ve uygulayabilmesi için Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM'nin bütün yetkileri üç ay süre ile verildi. (Bu yetki daha sonra uza­tıldı.)     '
Ø  Böylece Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi öncesi isti­fa ettiği askerlik mesleğine geri döndü.


TEKALİF-İ MİLLİYE KANUNU 8 AĞUSTOS 1921
Ø  Ordunun ihtiyacını karşılamak ve orduyu savaşlara hazırla­mak için bu kanun çıkarılmıştır.
Ø  Genel seferberlik uygulanmış, yiyecek, giyecek ve asker top­lanmıştır.
Ø  Tekalif-i Milliye emirlerini sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için İstiklal Mahkemeleri yaygınlaştırıldı.Benzer Yazılar2 yorum: