Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Aralık 2011 Salı

Londra Konferansı 23 Şubat-12 Mart 1921 - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT-12 MART 1921
Katılan devletler
İngiltere -   İtalya          -     İstanbul Hükümeti
Fransa - Yunanistan    -     TBMM
(Toplanmasında Etkili Olan Devletler: Fransa-ltalya
TBMM temsilcisi                                  : Bekir Sami Bey
İstanbul Hükümeti Temsilcisi                 : Tevfik Paşa
Konferanstaki Türk Tezi                      : Misak-ı Milli
İtilaf Devletlerinin Tezi                         : Sevr Antlaşması


Londra Konferansı'nın Toplanmasında Etkili Olan Sebepler
·         TBMM'nin doğuda Ermenileri yenilgiye uğratması  
·         Güneyde Fransızlara karşı başarı kazanılması
·         İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi
·         TBMM'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması

 İtilaf Devletlerinin Amaçları  
·         Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanması için zaman kazan­dırmak
·         Barış yolu ile Sevr antlaşması'nın şartlarını yumuşatarak ka­bul ettirmek
·         TBMM konferansa katılmazsa Türklerin barışa karşı oldukla­rı şeklinde propaganda yapmak
·         Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağıra­rak ikilik çıkarmak

TBMM'nin Londra Konferansı'na Katılma Sebepleri
·         TBMM'nin barış taraftarı olduğunu göstermek.
·         Mısak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak
·         Londra Konferansında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik " Paşa "Sözü Türk milletinin yegane temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum" demiş, böylece itilaf devletlerinin iste­dikleri ikilik önlenmiştir.

Londra Konferansının Sonuçları
·         İtilaf devletleri TBMM'yi resmen tanıdılar.
·         TBMM ilk defa uluslararası bir kurulda varlığını gösterdi.
·         Yunan kuvvetleri zaman kazanarak yeniden toparlandılar.
·         TBMM barış yanlısı olduğunu ispatladı.
·         Misak-ı Milli dünyaya duyuruldu.Benzer Yazılar6 yorum: