Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Aralık 2011 Salı

Kurtuluş Savaşında Cepheler A. Doğu Cephesi, 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


A- DOĞU CEPHESİ
Ermeni Meselesi
Ø  Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet—i sadıka" denilmiştir.
Ø  Fransız ihtilalinin etkisi ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucu XIX. yy'ın sonlarına doğru Ermeniler bağımsız olma fikrine sahip olmuşlardır.Ø  Ermeni meselesi ilk kez Berlin Antlaşması'nda (1878) günde­me gelmiştir. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti'nden Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahatlar yapması istenmiştir.
Ø  Sultan II. Abdülhamit Ermenilerin bağımsız olmalarını sağla­yacak olan bu ıslahatları uygulamamıştır.
I. Dünya Savaşı'nda Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu
Ø  Ruslar I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bölgedeki Türkleri katlettirdiler.
Ø  Ermenilerin doğuda sivil halka ve Türk ordusuna yönelik sal­dırıları üzerine İttihat—Terakki Hükümeti "Tehcir Kanunu"nu (1915) çıkararak katliamlara karışan Ermenileri Suriye ve Lübnan'a gönderdi.
Ø  Rusya, 3 Mart 1918'de imzaladığı Brest Litovvsk antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştı.
Ø  Fakat daha sonra Kars ve çevresini Ermeniler, Ardahan ve Batum'u Gürcüler işgal etti.
Ø  TBMM, Osmanlı Devleti'nden kalan ve başında Kazım Karabekir Paşa'nın bulunduğu orduya hareket emri verdi.
Ermenistan Savaşı
Ø  TBMM, Ermeni meselesini çözmek için Kâzım Karabekir Paşa'yı Doğu cephesi komutanlığına tayin etti.
Ø  24 Eylül 1920'de taarruza geçen Türk ordusu Ermenileri ye­nilgiye uğrattı.
Ø  30 Ekim 1920'de Kars zaferi kazanıldı.
GÜMRÜ ANTLAŞMASI 3 ARALIK 1920
+TBMM ile Ermenistan arasında yapıldı.
1.  Aras Nehri—Çıldır Gölü hattı sınır olacak
2.  Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye verilecek
3.  Ermenistan Sevr'i tanımayacak, Misak-ı Milli'yi tanıyacak
Önemi:
Ø  TBMM'ye bağlı düzenli ordunun ilk başarısıdır.
Ø  TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır.
Ø  Ermeni meselesi sona erdi.
Batum Antlaşması 23 Şubat 1921
Ø  TBMM ile Gürcistan arasında yapıldı.
Ø  Artvin ve Batum çevresi TBMM'ye bırakıldı.
Ø  Bu antlaşmalardan kısa bir süre sonra Ermenistan ve Gür­cistan Sovyet Rusya'nın egemenliğine girdi.
Ø  Bu antlaşmaların yerine daha sonra Moskova ve Kars ant­laşmaları imzalandı.


Benzer Yazılar12 yorum: