Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Aralık 2011 Cumartesi

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar TBMM Dönemi - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


II. TBMM DÖNEMİ
Kurtuluş savaşını kazanan I. TBMM bu süre içinde yıprandığı için 1 Nisan 1923'te feshedildi. 11 Ağustos 1923’te II.TBMM açıldı.
v  II. TBMM 1923-1927 arasında faaliyet gösterdi.
v  II. TBMM bir inkılap meclisidir.
v  II. TBMM döneminde;
ü  Lozan Antlaşması'nın onaylanması
ü  Cumhuriyetin ilanı
ü  Halifeliğin kaldırılması
ü  Ankara'nın başkent olması
ü  1924 Anayasası'nın kabulü
ü  Medeni Kanun'un kabulü
ü  Kılık - Kıyafet Kanunu
ü  Tevhid-i Tedrisat Kanunu gibi önemli inkılaplar gerçekleştirildi.


CUMHURİYETİN İLANI 29 EKİM 1923
Ø  Kurtuluş savaşı yıllarında sürekli milli egemenliğin önemi vur­gulanmıştır.
Ø  TBMM'nin varlığı cumhuriyetin ilanını gerektiriyordu.
Ø  Ankara'nın başkent olarak ilanının ardından rejim tartışmala­rı başladı.
Ø  1923 Ekim'inde Ali Fethi Bey hükümetinin istifasıyla ortaya bir hükümet bunalımı çıktı.
Ø  Meclis hükümeti, sistemi yüzünden yeni bir hükümetin kurul­ması gecikiyordu.
Ø  Hükümet bunalımını çözmek ve rejim tartışmalarını sona erdirmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa'nın teklifiyle Cumhuri­yet ilan edildi.

SONUÇLARI
Ø  Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
Ø  Hükümet bunalımı sona erdi.
Ø  Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
Ø  1921 Anayasası'na devletin rejimi, dili, dini, başkenti ile ilgili maddeler eklendi.
Ø  Mustafa Kemal Paşa          - İlk Cumhurbaşkanı
Ø  İsmet Paşa                          - İlk Başbakan
Ø  Fethi (Okyar) Bey               - İlk TBMM başkanı seçildiler.

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924

Sebepleri
Ø  Saltanatı kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı ile halifeliğin bir fonksiyonunun kalmaması
Ø  Ulusal egemenlikle halifeliğin bağdaşmaması.
Ø  Yeni rejime karşı olanların sığınabilecekleri tek makamın ha­lifelik olması
Ø  Bazı milletvekillerinin halifeyi TBMM'nin üzerinde görmeleri
·          Bütün bu gelişmeleri dikkate alan TBMM, 3 Mart 1924'de çıkardığı bir kanunla halifeliği kaldırdı, aynı zamanda;
·          Şer'iye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı. Yerine daha sonra Diya­net İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
·          Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. Genel kur­may başkanlığı kuruldu ve siyaset dışı bırakıldı.
·          Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak eğitimde birlik sağlandı.
·          Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı.

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları
ü  İnkılapların gerçekleştirilmesi için uygun bir ortam hazırlandı.
ü  Laikliğin gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.
ü  Yeni kurulan rejim güçlendirilerek eski rejime dönüş yolu ka­patıldı.
ü  Ulusal egemenliğin pekiştirilmesi sağlandı.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASI 13 EKİM 1923
ü  Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra başkent sorunu ortaya çıktı.
ü  Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olması ve güvenli bir konumda bulunması sebebiyle TBMM tarafından başkent olarak kabul edildi.


Benzer Yazılar10 yorum:

 1. müthiş bi anlatım metodu. okulda bu kadar iyi anlasaydım, öğretmenle anlaşmış olacaktık;)

  YanıtlaSil
 2. özet geçmişler güzel ama eksik

  YanıtlaSil
 3. Neresi eksik bence her şey gayet iyi , bu siteye bayılıyorum . İnkılap tan nefret eden ben , her gün İnkılap testi çözüyorum ve full çıkıyor .

  YanıtlaSil
 4. çoook güzel kötü diyenler çatlasın

  YanıtlaSil
 5. çatlayın da patlayın siz böyle özet çıkartamıyosanız biz napalım abiiiiiiii :D

  YanıtlaSil
 6. çok güzel notlar bayıldım

  YanıtlaSil
 7. 🖒🖒🖒🖒🖒

  YanıtlaSil
 8. Yanii güzell

  YanıtlaSil