Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Aralık 2011 Cuma

2. Dünya Savaşı (1939-1945) Nedenleri, Gelişimi, Sona Ermesi 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


II. DÜNYA SAVAŞI (1939 - 1945)
 II. Dünya Savaşı'nın Nedenleri
 1.I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'na neden oldu.
2.  I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.
3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini'nin İtalya'yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ol­du.
4. Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi.

Savaşın Gelişimi
Ø  İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa­rak "Üçlü Mihver" grubunu kurmuşlardır.
Ø  Almanya'da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant­laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla­mıştır.
Ø  Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.                                                                  
Ø  Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa "Müttefik Devletler" grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır.                 
Ø  Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im­zalamış ve 1939 yılında Polonya'ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya'ya güvence ver­mişler, Polonya da Almanya'ya savaş ilan etmiş, böy­lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
Ø  Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
Ø  Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa'yı işgal etmiştir.
Ø  İtalya ise Arnavutluk'u işgal etmiş, Yunanistan'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
Ø  Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
Ø  Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
Ø  Japonların ABD'nin Pearl Harbour  üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.
   
    Savaşın Sona Ermesi
Ø  Almanya ve İtalya, ABD'nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Ø  1944'de müttefiklerin Sicilya'ya asker çıkarmaları  ve İtalya'ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
Ø  1944 Haziran'ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
Ø  Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
Ø  Almanya 1945'te ateşkes istemiştir.
Ø  II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin  yenilgisiyle sona ermiştir.
Ø  Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.


Benzer Yazılar14 yorum: