Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Kasım 2011 Cumartesi

Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Sınav Konuları


Aday memurların, adaylıkları süresince almak zorunda oldukları bazı eğitimler vardır. Bunlar; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı Eğitim'dir. Aday memurlar, sırasıyla alacakları bu eğitimlerin ilk ikisini, bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği tarihler arasında alır ve bunlardan sınav olurlar. Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim seminerlerinde anlatılacak ve sonrasındaki sınavlarda sorulacak konular aşağıda verilmiştir.

TEMEL EĞİTİM
Temel eğitimin hedefi, aday memurlara devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermektir. Her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program içinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Program on bir dersten oluşur ve on günden az, iki aydan fazla olamaz. Ders saati sayısı toplam 50 saatten az olamaz. Bu süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dâhildir.

Temel eğitim programı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarılı olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla temel eğitim sınavı yapılır.

Temel Eğitim Programı Sınav Konuları
• Atatürk ilkeleri,
• T.C. Anayasası,
• Genel olarak Devlet teşkilatı,
• Devlet Memurları Kanunu,
Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri,
• Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
• Halkla ilişkiler,
• Gizlilik ve gizliliğin önemi,
• İnkılap Tarihi,
• Millî güvenlik bilgileri.
• Türkçe Dil bilgisi kuralları.

HAZIRLAYICI EĞİTİM
Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra milli eğitim müdürlüklerinin uygun göreceği bir tarihte başlar. Bu eğitimin hedefi, aday öğretmenlere görevleriyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

Süresi toplam 110 saatten aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz. Dönem sonunda yapılacak sınavlar bu süreye dâhildir.

Hazırlayıcı eğitim programında yandaki metin kutusunda belirtilen konuların yanında Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği diğer konulara da yer verilebilir. Örneğin; Oryantasyon, Ölçme ve Değerlendirme, Toplam Kalite Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Proje Hazırlama, Yöntem ve Teknikleri vb. Hazırlayıcı eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarılı olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla hazırlayıcı eğitim sınavı yapılır.

Hazırlayıcı Eğitim Programı Sınav Konuları
• Bakanlık Teşkilatının;
a)Tanıtılması,
b) Görevleri,
c) Teşkilatı,
d) İlgili mevzuatı,
e) Diğer kurumlarla ilişkileri,


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder