Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

3 Kasım 2011 Perşembe

Özgürlükler Üzerine Panel - 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders NotlarıÜNİTE-1 İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Konu Başlığı:ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE PANEL YAPIYORUZ.
KAZANIM
-Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar
-Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki
bağlantıyı fark eder

Verilen bilgiler
ÖZGÜRLÜK:Başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.Özgürlükler sınırsız değildir.
 Bir başka deyişle başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz sona erer.
HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir
PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur
                Kitle iletişim özgürlüğü bireylerin sağlıklı bilgilenmesi açısından önemlidir.Ancak kitle iletişim özgürlüğü  sınırsız olmamalıdır.
Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır.Bunlar;
* Özel yaşamın gizliliği
* Konut dokunulmazlığı
* Doğru bilgi verme
*Diğer kişi hak ve özgürlükleri
Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):
*Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
*1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.
*Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.
RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı,yayın durdurma ,para cezası verebilir.
RTÜK ‘ün Görev ve Yetkileri
Yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, Üst Kurulca hazırlattırılacak; Eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.
TEKZİP: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir.Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı,asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış,asılsız ve gerçeğe aykırı haberi,bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.
SANSÜR: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder